other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หยาดน้ำย่อมไม่ติดอยู่บนใบบัว น้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุม ฉันใด มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ ฉันนั้น
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
Buddhist site
 
Category All
New Website (0)
Temple (1,014)
Buddhist Monk (20)
General Knowledge (35)
Meditation Place (23)
Educational Institute (17)
Buddhist Organization (104)
Foundation (23)
International Buddhism (54)
Other Website (27)
Sponsored Web (13)
  Total
1,330
  Last Update
18/09/2562
add new website
Category-> Buddhist Monk
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://www.jarun.org
City :
Country :
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ประวัติ ภาพถ่าย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระกรรมฐานระดับครูของพระไทย
http://www.luangpumun.org
City :
Country :
นิมฺมโลภิกขุ สารธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
รวมหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตร่มเย็นต่าง ๆ เสียงอ่านโดย นิมฺมโล ภิกฺขุ
http://www.nimmalo.com
City :
Country :
พระไพศาล วิสาโล
สาระธรรมพระไพศาล วิสาโล
http://www.visalo.org
City :
Country :
หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงตาบัว  ญาณสมฺปนฺโน  
วัดป่าบ้านตาด  จ.อุดรธานี
http://www.luangta.com
City :
Country :
พุทธทาสภิกขุ
พุทธทาสศึกษา สืบสานเพื่อสืบปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
http://www.buddhadasa.in.th
City : สุราษฎร์ธานี
Country : ไทย
พระประสงค์ ปริปุณฺโณ
สาระธรรม คติธรรมเพื่อชีวิตทันสมัย
http://phraprasong.org
City :
Country :
พระปิยะโรจน์
เว็บไซท์เผยแพร่พระพุทธศาสนา  สอนการทำสมาธิ  เรียนบาลี พระไตรปิฎกเสียงอ่าน ภาพยนตร์พระพุทธประวัติ
http://www.phrapiyaroj.com
City :
Country :
พระธรรมสิงหบุราจารย์
เว็บไซต์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์
http://www.jarun.org/
City : สิงห์บุรี
Country : ไทย
ครูบาอินทจักรรักษา (พระครูภาวนาภิรัตน์) (วัดน้ำบ่อหลวง) สันป่าตอง เชียงใหม่
พระสุธรรมยานเถร(ครูบาอินทจักรรักษา) มีนามเดิมว่า อินถา นามสกุล พิมสาร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E...
City : เชียงใหม่
Country : ไทย
พระครูวิเชียรปัญญา
ครูบาทันใจดอทคอม พระครูวิเชียรปัญญา ต๋นบุญแห่งลุ่มน้ำปิง
http://www.kubatanjai.com/main.php
City : เชียงใหม่
Country : ไทย
พระครูปลัดสุรชัยกิตติญาโณ ครูบาบุญปิง
พระครูปลัดสุรชัยกิตติญาโณ ครูบาบุญปิง วัดข่วงเปาลำปาง
https://www.facebook.com/te99999
City : ลำปาง
Country :
พระครูประยุตศุภการ
พระครูประยุตศุภการ วัดร่องคือ จ.พะเยา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E...
City : พะเยา
Country :
พระครูนครถิรวัฒน์ วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืน อ.เมืองเชียงราย เลขา จต.เขต๑
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E...
City : เชียงราย
Country : ไทย
หลวงพ่อไฉน
หลวงพ่อไฉน วัดคุณากรบูรพาจารย์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/lpchanai
City : ขอนแก่น
Country : ไทย
หลวงพ่อดำ อายธัมโม
หลวงพ่อดำ อายธัมโม วัดป่ารัตนพรชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ทุกอย่างเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุ ทุกอย่างเกิดจากธรรมธาตุ ลงสู่ธรรมธาตุ
https://www.facebook.com/wadparattanaphonchai
City : มหาสารคาม
Country : ไทย
หลวงปู่นิวิฐฯ วัดท่าเรือ
หลวงปู่นิวิฐฯ วัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
https://www.facebook.com/wattharue
City : ราชบุรี
Country : ไทย
หลวงพ่อช้าง
หลวงพ่อช้าง วัดจุกเฌอ แปดริ้ว
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E...
City : ฉะเชิงเทรา
Country : ไทย
พระพยอม
พระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
https://www.facebook.com/prapayomFanPage
City : นนทบุรี
Country : ไทย
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด
https://www.sanghahotline.com
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู