other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติย่อมได้ความสุข ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์ แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
Buddhist site
 
Category All
New Website (0)
Temple (1,014)
Buddhist Monk (20)
General Knowledge (35)
Meditation Place (23)
Educational Institute (17)
Buddhist Organization (104)
Foundation (23)
International Buddhism (54)
Other Website (27)
Sponsored Web (15)
  Total
1,332
  Last Update
02/11/2562
add new website
Category-> Other Website
ธรรมะไทย
วีดีโอธรรม กวีธรรม เสียงธรรม สถานปฏิบัติธรรม
http://www.dhammathai.org
City :
Country :
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์ พระสาวก พุทธศาสนสุภาษิต
http://www.tipitaka.com
City :
Country :
ธรรมะพีเดีย
เสียงบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ต่าง ๆ ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี ความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนา
http://www.thammapedia.com
City :
Country :
พลังจิต เว็บพุทธศาสนา วิญญาณ สิ่งลี้ลับ
สาระทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก อรรถกถาแปล
http://www.palungjit.com
City :
Country :
บ้านธรรมะ
ดาวน์โหลดหนังสือธรรม พระไตรปิฎก อภิธรรมบรรยาย โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com
City :
Country :
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android ดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านได้บนมือถือ Google Android Phone เท่านั้น
https://market.android.com/search?q=e-tipitaka&so=1&c=apps
City :
Country :
โพธิยาลัย
ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก ฟังพระไตรปิฎกเสียง ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงฉบับมหาจุฬาฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด
http://www.bodhiyalai.org
City :
Country :
บาลีดิค รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลี
เรียนภาษาบาลี พจนานุกรมบาลี บาลีไวยากรณ์ ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี
http://www.palidict.com
City :
Country :
สุทัสสา.คอม
ธรรมนิยายยอดนิยมโดย สุทัสสา อ่อนค้อม เช่น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นาีรีผล มักกะลีผล ความหลงในสงสาร วัฏจักรชีวิต
http://www.sudassa.com
City :
Country :
ซีดีธรรมะ
แจกฟรีซีดีธรรมะ บทเทศนา ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่าง ๆ
http://www.cdthamma.com
City :
Country :
พุทธะ.คอม
สาระทางธรรม ข่าวสาร ประวัติพระสงฆ์ไทย
http://www.phuttha.com
City :
Country :
พุทธศาสนามหายาน
พุทธศาสนามหายาน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม วิทยุออนไลน์ คลื่นมหายาน FM 101.25 MHz.
http://www.buddhamahayan.com
City :
Country :
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM. 104.25 MHz
ฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM. 104.25 MHz สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล นครปฐม
http://www.thaiputradio.com
City :
Country :
โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา
พุทธศาสดา ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
http://buddha-thushaveiheard.com
City :
Country :
ค่ายวัยใส
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน โดยฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.kaiwaisai.com
City :
Country :
โพธิสัตว์น้อย
ธรรมอาสาสมัครเพื่อมนุษยธรรมและหยุดยั้งสิ่งเสพติดด้วยจิตอาสา
http://www.youngbodhi.com
City :
Country :
เรื่องราวคนระลึกชาติได้
คนระลึกชาติ กรณีตัวอย่าง จิตวิญญาณ คนเห็นผี
http://sites.google.com/site/reincarnationthailand
City :
Country :
เทศน์มหาชาติ
แหล่งความรู้เทศน์มหาชาติ โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร
http://www.mahachat.com
City :
Country :
มัชฌิมา
สำนักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน จ.สระบุรี
http://www.madchima.org
City :
Country :
เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน
เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยไทย
http://www.kammatanclub.com
City :
Country :
ญาติธรรม
โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม
http://www.yadtitham.com
City :
Country :
Knowing Buddha Organization
Do and Don't on Buddha
http://www.knowingbuddha.org
City :
Country :
ศึกษาและปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี อินเดีย เนปาล
ณ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และแสดงปฐมเทศนา ประเทศอินเดีย เนปาล ในวาระโอกาสพุทธชยันตี  2600  ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
http://www.3pidok.com/2600/
City :
Country :
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตทุกประเภท
ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต เช่น เครียด กลุ้ม เศร้า เหงา อกหัก หมดหวัง ท้อแท้ อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน มีหนี้สินเกินแก้ ธุรกิจเจ๊ง  ชีวิตล้มเหลว ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ แฟนมีกิ๊ก ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว  หมดหนทาง ไร้ทางออก
http://www.buddhisthotline.com
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
ธาตุพนม
พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
http://www.thatphanom.com/
City : นครพนม
Country : ไทย
ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย Buddism Database of Thailand
ศูนย์รวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยที่สุด โดยชาวพุทธ เพื่อชาวพุทธ วัดทั่วประเทศใช้งานฟรี เผยแพร่ข้อมูลวัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานวัดฟรี
https://buddhismdata.org
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
พุทธบ้านบ้าน
พุทธบ้านบ้าน ความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย โดยชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
https://sites.google.com/view/smallbuddhist/
City : นครพนม
Country : ไทย
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู