other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ส่วนผู้ใดตัดโทษมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาด ถอนขึ้นให้รากขาดแล้ว ผู้นั้นมีโทษอันคายแล้ว มีปัญญา เราเรียกว่า ผู้มีรูปงาม
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (19)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (10)
  รวมทั้งหมด
1,326 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
20/06/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> วัด
วัด กม.26ใน
วัด กม.26ใน (วัดพระโพธิสัตวธรรม) จ.ยะลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%...
จังหวัด : ยะลา
ประเทศ : ไทย
วัดสวนใหม่
วัดสวนใหม่ - ศูนย์กรรมฐานจังหวัดยะลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : ยะลา
ประเทศ : ไทย
วัดบ้านหงาว
วัดบ้านหงาว จ.ระนอง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : ระนอง
ประเทศ : ไทย
วัดบ้านหงาว
วัดบ้านหงาว จ.ระนอง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : ระนอง
ประเทศ : ไทย
วัดใน
วัดใน จังหวัดระนอง
https://www.facebook.com/watatranong?hc_location=timeline
จังหวัด : ระนอง
ประเทศ : ไทย
วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/WadTirThrRmaRamSurasdrthani
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดวิสุทธิชลาราม
วัดวิสุทธิชลาราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/wutwisut
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดบ้านใน
วัดบ้านใน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน ตทุ่งเตา อบ้านนาสาร จสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดบางใบไม้
วัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ :
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  ( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )  ตั้งอยู่เลขที่ 538 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 90110 บนถนนเส้นทางหาดใหญ่-สนามบิน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รพช.เก่า)  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่า หากเดินทางรถโดยสารประจำทางเส้นหาดใหญ่-สนามบิน ก็ลงปากทางข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต้องเดินท้าวเข้าไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากไม่มีรถประจำทางในเส้นนี้ ท่านก็จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ โทร. 074-251866  
http://www.watchai.org/
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดโคกสมานคุณ
ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
http://www.watkok.net/
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดคลองเปล
หมู่ 6 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
http://watkhlongple.com/
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดดอกสร้อย
วัดดอกสร้อย อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/watdoksoi.ranot
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดแหลมพ้อ
วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง สงขลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดห้วยพุด
วัดห้วยพุด ตรำแดง อสิงหนคร จสงขลา 90280
https://www.facebook.com/wathuayput
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดอุทัยธาราม
วัดอุทัยธาราม สงขลา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E...
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดน้ำขาวนอก
วัดน้ำขาวนอก  อ.จะนะ  จ.สงขลา
https://www.facebook.com/watnamkhawnok
จังหวัด : สงขลา
ประเทศ :
วัดสันติวนาราม

http://www.watsantivanaram.com
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
วัดชลธาราม - บ้านพยูน จังหวัดระยอง
วัดชลธาราม (พยูน) ๓/๑ หมู่ ๔ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ๒๑๑๓๐
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.๐๘๓-๖๙๗-๐๖๙๗ (เจ้าอาวาส)
หรือ Email: watchontharam.phayoon@gmail.com
www.watchontharamphayoon.com
http://watchontharamphayoon.com/
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
วัดพุทธเมตตามหาบารมี รัฐมิสซิสซิปปี้
วัดพุทธเมตตามหาบารมี 6300 ถนนมาร์ติน บลัฟ เกาเทียร์ เอ็มเอส 39553 รัฐมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา โทร 2282021812
https://www.watbuddhamississippi.org
จังหวัด :
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ทั้งหมด 1,014 รายการ 34 / 34
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
พัฒนาเว็บไซต์โดย ไทยแลนด์ซอฟต์