other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
เราทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (15)
  รวมทั้งหมด
1,332 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> พระสงฆ์
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://www.jarun.org
จังหวัด :
ประเทศ :
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ประวัติ ภาพถ่าย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระกรรมฐานระดับครูของพระไทย
http://www.luangpumun.org
จังหวัด :
ประเทศ :
นิมฺมโลภิกขุ สารธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
รวมหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตร่มเย็นต่าง ๆ เสียงอ่านโดย นิมฺมโล ภิกฺขุ
http://www.nimmalo.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไพศาล วิสาโล
สาระธรรมพระไพศาล วิสาโล
http://www.visalo.org
จังหวัด :
ประเทศ :
หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงตาบัว  ญาณสมฺปนฺโน  
วัดป่าบ้านตาด  จ.อุดรธานี
http://www.luangta.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พุทธทาสภิกขุ
พุทธทาสศึกษา สืบสานเพื่อสืบปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
http://www.buddhadasa.in.th
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเทศ : ไทย
พระประสงค์ ปริปุณฺโณ
สาระธรรม คติธรรมเพื่อชีวิตทันสมัย
http://phraprasong.org
จังหวัด :
ประเทศ :
พระปิยะโรจน์
เว็บไซท์เผยแพร่พระพุทธศาสนา  สอนการทำสมาธิ  เรียนบาลี พระไตรปิฎกเสียงอ่าน ภาพยนตร์พระพุทธประวัติ
http://www.phrapiyaroj.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระธรรมสิงหบุราจารย์
เว็บไซต์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์
http://www.jarun.org/
จังหวัด : สิงห์บุรี
ประเทศ : ไทย
ครูบาอินทจักรรักษา (พระครูภาวนาภิรัตน์) (วัดน้ำบ่อหลวง) สันป่าตอง เชียงใหม่
พระสุธรรมยานเถร(ครูบาอินทจักรรักษา) มีนามเดิมว่า อินถา นามสกุล พิมสาร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E...
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
พระครูวิเชียรปัญญา
ครูบาทันใจดอทคอม พระครูวิเชียรปัญญา ต๋นบุญแห่งลุ่มน้ำปิง
http://www.kubatanjai.com/main.php
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
พระครูปลัดสุรชัยกิตติญาโณ ครูบาบุญปิง
พระครูปลัดสุรชัยกิตติญาโณ ครูบาบุญปิง วัดข่วงเปาลำปาง
https://www.facebook.com/te99999
จังหวัด : ลำปาง
ประเทศ :
พระครูประยุตศุภการ
พระครูประยุตศุภการ วัดร่องคือ จ.พะเยา
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E...
จังหวัด : พะเยา
ประเทศ :
พระครูนครถิรวัฒน์ วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืน อ.เมืองเชียงราย เลขา จต.เขต๑
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E...
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
หลวงพ่อไฉน
หลวงพ่อไฉน วัดคุณากรบูรพาจารย์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/lpchanai
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
หลวงพ่อดำ อายธัมโม
หลวงพ่อดำ อายธัมโม วัดป่ารัตนพรชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ทุกอย่างเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุ ทุกอย่างเกิดจากธรรมธาตุ ลงสู่ธรรมธาตุ
https://www.facebook.com/wadparattanaphonchai
จังหวัด : มหาสารคาม
ประเทศ : ไทย
หลวงปู่นิวิฐฯ วัดท่าเรือ
หลวงปู่นิวิฐฯ วัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
https://www.facebook.com/wattharue
จังหวัด : ราชบุรี
ประเทศ : ไทย
หลวงพ่อช้าง
หลวงพ่อช้าง วัดจุกเฌอ แปดริ้ว
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E...
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ประเทศ : ไทย
พระพยอม
พระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
https://www.facebook.com/prapayomFanPage
จังหวัด : นนทบุรี
ประเทศ : ไทย
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด
https://www.sanghahotline.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู