other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ถ้าท่านทั้งหลายจักทำหรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไซร้ ท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์เลย
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (13)
  รวมทั้งหมด
1,330 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
18/09/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> สำนักปฏิบัติธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมทั่วถิ่น
คติธรรม แนวปฏิบัติแบบทดลองด้วยตนเอง เริ่มปฏิบัติธรรมง่าย ๆ
http://www.dhumma.net
จังหวัด :
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
สำนักปฏิบัิติธรรมพุทธสาวิกา
104/2 หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220โทรศัพท์ 081-9828937, 089-0089848
http://www.buddhasavika.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรนาราม (วัดป่าดงมะไฟ)
บ้านดงมะไฟ  ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 089-376-4655
http://dongmafaitemplestay.wordpress.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานานาชาติ
ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
http://www.meditation-watmahadhat.com
จังหวัด :
ประเทศ :
กองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุฯ
กองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ
http://www.udomwid.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.vipassanathai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
สวนธรรมภูสมะ
เลขที่ 200 หมู่ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
https://www.facebook.com/people/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%95%...
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ประเทศ : ไทย
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
ผางาม จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/pkp.center
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
(ชื่อเดิมคือวัดถ้ำพระผางาม) ตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บน เส้นทางระหว่างที่ตั้งอำเภอเวียงชัยไปอำเภอพญาเม็งราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ
http://www.thongsuk.org/about.php
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิธรรมะให้แสงสว่าง
ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มูลนิธิธรรมะให้แสงสว่าง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E...
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิืบัติธรรมสวนเวฬุวัน
สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
http://www.veruwan.com/index.php
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 31
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 31 วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E...
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/Veyruwan.KK
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ54 วัดศรีสวัสดิ์
สถาบันพลังจิตตานุภาพ54 วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.facebook.com/SthabanPhlangcitTaNuPhaph54WadSrisw...
จังหวัด : มหาสารคาม
ประเทศ : ไทย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดมุกดาหาร วัดศรีประดิษฐาราม
https://www.facebook.com/dekdeesrimukda
จังหวัด : มุกดาหาร
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขานกกระจิบ
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขานกกระจิบ.ธ ประจำจังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E...
จังหวัด : ราชบุรี
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี แห่งที่สิบเก้า วัดเกาะแก้วคลองหลวง (วัดเหนือ)
https://www.facebook.com/watkokaeo
จังหวัด : ชลบุรี
ประเทศ : ไทย
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย ร่มรื่นด้วยสวนน้ำและพันธุ์ไม้นาน
http://www.sripathum.com
จังหวัด : ปทุมธานี
ประเทศ :
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 40 ระยอง
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 40 จังหวัดระยอง สอนการทำสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิ
https://www.facebook.com/willpower40
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา80 วัดอมาตยาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา80 วัดอมาตยาราม ปราจีนบุรี หลักสูตรเรียนสมาธิอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน
https://www.facebook.com/WillpowerWatAmattayaram
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
ก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิ เพื่อความสันติสุขของโลก เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2540
http://www.samathi.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
Juniper foundation
Juniper meditation place
https://www.juniperpath.org
จังหวัด : Palo Alto California
ประเทศ : USA
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม
บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 32150
https://www.satibhavana.com
จังหวัด : สุรินทร์
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู