other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ข้าแต่พระโคดม พระองค์ทรงชอบการฆ่าอะไร" พระพุทธองค์ตรัสตอบ "ดูกรท้าววาสวะ พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (15)
  รวมทั้งหมด
1,332 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> สำนักปฏิบัติธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมทั่วถิ่น
คติธรรม แนวปฏิบัติแบบทดลองด้วยตนเอง เริ่มปฏิบัติธรรมง่าย ๆ
http://www.dhumma.net
จังหวัด :
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
สำนักปฏิบัิติธรรมพุทธสาวิกา
104/2 หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220โทรศัพท์ 081-9828937, 089-0089848
http://www.buddhasavika.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรนาราม (วัดป่าดงมะไฟ)
บ้านดงมะไฟ  ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 089-376-4655
http://dongmafaitemplestay.wordpress.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานานาชาติ
ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
http://www.meditation-watmahadhat.com
จังหวัด :
ประเทศ :
กองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุฯ
กองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ
http://www.udomwid.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.vipassanathai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
สวนธรรมภูสมะ
เลขที่ 200 หมู่ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
https://www.facebook.com/people/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%95%...
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ประเทศ : ไทย
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
ผางาม จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/pkp.center
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
(ชื่อเดิมคือวัดถ้ำพระผางาม) ตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บน เส้นทางระหว่างที่ตั้งอำเภอเวียงชัยไปอำเภอพญาเม็งราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ
http://www.thongsuk.org/about.php
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิธรรมะให้แสงสว่าง
ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มูลนิธิธรรมะให้แสงสว่าง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E...
จังหวัด : เชียงราย
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิืบัติธรรมสวนเวฬุวัน
สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
http://www.veruwan.com/index.php
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 31
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 31 วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E...
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/Veyruwan.KK
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ54 วัดศรีสวัสดิ์
สถาบันพลังจิตตานุภาพ54 วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.facebook.com/SthabanPhlangcitTaNuPhaph54WadSrisw...
จังหวัด : มหาสารคาม
ประเทศ : ไทย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดมุกดาหาร วัดศรีประดิษฐาราม
https://www.facebook.com/dekdeesrimukda
จังหวัด : มุกดาหาร
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขานกกระจิบ
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขานกกระจิบ.ธ ประจำจังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E...
จังหวัด : ราชบุรี
ประเทศ : ไทย
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี แห่งที่สิบเก้า วัดเกาะแก้วคลองหลวง (วัดเหนือ)
https://www.facebook.com/watkokaeo
จังหวัด : ชลบุรี
ประเทศ : ไทย
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย ร่มรื่นด้วยสวนน้ำและพันธุ์ไม้นาน
http://www.sripathum.com
จังหวัด : ปทุมธานี
ประเทศ :
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 40 ระยอง
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 40 จังหวัดระยอง สอนการทำสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิ
https://www.facebook.com/willpower40
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา80 วัดอมาตยาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา80 วัดอมาตยาราม ปราจีนบุรี หลักสูตรเรียนสมาธิอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน
https://www.facebook.com/WillpowerWatAmattayaram
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเทศ : ไทย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
ก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิ เพื่อความสันติสุขของโลก เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2540
http://www.samathi.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
Juniper foundation
Juniper meditation place
https://www.juniperpath.org
จังหวัด : Palo Alto California
ประเทศ : USA
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม
บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 32150
https://www.satibhavana.com
จังหวัด : สุรินทร์
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู