other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ฟ้ากับดินไกลกัน ฝั่งสมุทรก็ไกลกัน พระอาทิตย์ส่องแสงยามอุทัยกับยามอัสดงคต ไกลกัน
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (16)
  รวมทั้งหมด
1,333 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
01/12/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> มูลนิธิทางพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บ้านธัมมะ
http://www.dhammahome.com
จังหวัด :
ประเทศ :
มูลนิธิพรหมคุณาราม USA
มูลนิธิพรหมคุณาราม อริโซน่า อเมริกา
http://www.promkunaramfoundation.org
จังหวัด :
ประเทศ :
อุทยานธรรม
มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำพระไตรปิฎกในรูปแบบเสียงสมจริงเพื่อให้พุทธชนเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างได้อรรถรส

และยังได้มีการนำบางส่วนจากพระไตรปิฎกมาทำเป็นพุทธวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้สามารถนำไฟล์เสียงไปปฏิบัติได้ตรงๆ ที่ www.uttayarndham.org/node/1284
http://www.uttayarndham.org/961
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
อนุรักษ์เอกลักษณ์ เผยแผ่ คำสอน และวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ด้วยวิธียกมือสร้างจังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://teeanfoundation.blogspot.com/
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิ วัดส้างพระอินทร์
มูลนิธิ วัดส้างพระอินทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม
https://www.facebook.com/watsangprain
จังหวัด : นครพนม
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์
มูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์ จังหวัดระยอง
https://www.facebook.com/SiamRayongNew
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ๑๐๓๔ อาคาร ๒ ชั้น ๔ สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
http://www.highland-buddhism.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิและเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิและเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดสามพระยา ๑๖๕ ถนนสามเสน 5 เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
http://www.pada.or.th/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิสหปฏิบัติฯ
เปิดสอนปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา ณ.สำนักสหปฏิบัติฯ จ.นนทบุรี และบวชเนกขัมม ปฏิบัติธรรม ณ.สำนักสหปฏิบัติสาขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
http://www.sahapatibat.org/
จังหวัด : นนทบุรี
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิชาวพุทธพาต้า
125 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
http://www.patabuddha.or.th/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
276/33 หมู่บ้านทวีสุข (ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์) ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  โทร.02-465-4406 08-7713-5416 , 08-6906-6484
http://www.komcome.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ
วัดบึงทองหลาง มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล)
http://banhea.blogspot.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๑-๔ โทรสารต่อ ๑๐๑,๑๑๕
http://www.ruamchit-normklao.org/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิธรรมดี
มูลนิธิธรรมดี (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๕/๑๗๗ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย ๒๘ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
http://www.do-d-foundation.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120  โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941

http://www.50amfh.org/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
http://www.chakrabhand.org/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิธรรมสิริ
115/1 ถ.สุรวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรักษ์ กรุงเทพฯ 10500  โทร : 0 2353 6101 แฟกซ์ : 0 2353 6123
http://www.dhammasiri.or.th/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวัดบวร
เลขที่ ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ o๒-๒๘๒-๒๔๔๗, ๐๘๙-๔๔๑-๐๔๘๘
http://www.xn--62cbck0cewhq9a2ac3acds9bc8bf9jxafv0bb4k1iwh.c...
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ) ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
http://apithamsrisudaram.com/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี เพื่อประกอบกิจการสื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมเทศนา ของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิติชอบรู้จริงเห็นจริงของพระกรรมฐา สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ออกสู่ประชาชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
http://www.siangdham.com/
จังหวัด : อุดรธานี
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิธรรมบันดาล
มูลนิธิธรรมบันดาล 499/18 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หลังตลาดแฮปปี้แลนด์เก่า ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
http://www.dmbd.org/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิพุทธรักษา
มูลนิธิพุทธรักษาเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา และพัฒนาทางด้านความคิด และจิตใจผ่านทางพุทธศาสนาควบคู่กัน เพราะมูลนิธิคาดหวังให้เด็กได้เติบโตทั้งความรู้และจิตใจไปพร้อมๆกัน เพื่อที่ใน อนาคตเด็กๆ จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง  และนำความรู้ความสามารถสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับประเทศของเรา
http://www.buddharaksa.or.th/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม 130/2 หมู่ที่ 2 ถนนคันคลองชลประทาน (หลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
http://www.saddhadhamma.org/
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู