other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทอันประเสริฐ สงบ ไม่มีบทอื่นกว่านี้นั้น คือความรู้เหตุเกิด เหตุดับ
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (16)
  รวมทั้งหมด
1,333 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
01/12/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ
ธรรมะไทย
วีดีโอธรรม กวีธรรม เสียงธรรม สถานปฏิบัติธรรม
http://www.dhammathai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์ พระสาวก พุทธศาสนสุภาษิต
http://www.tipitaka.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ธรรมะพีเดีย
เสียงบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ต่าง ๆ ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี ความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนา
http://www.thammapedia.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พลังจิต เว็บพุทธศาสนา วิญญาณ สิ่งลี้ลับ
สาระทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก อรรถกถาแปล
http://www.palungjit.com
จังหวัด :
ประเทศ :
บ้านธรรมะ
ดาวน์โหลดหนังสือธรรม พระไตรปิฎก อภิธรรมบรรยาย โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com
จังหวัด :
ประเทศ :
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android ดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านได้บนมือถือ Google Android Phone เท่านั้น
https://market.android.com/search?q=e-tipitaka&so=1&c=apps
จังหวัด :
ประเทศ :
โพธิยาลัย
ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก ฟังพระไตรปิฎกเสียง ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงฉบับมหาจุฬาฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด
http://www.bodhiyalai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
บาลีดิค รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลี
เรียนภาษาบาลี พจนานุกรมบาลี บาลีไวยากรณ์ ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี
http://www.palidict.com
จังหวัด :
ประเทศ :
สุทัสสา.คอม
ธรรมนิยายยอดนิยมโดย สุทัสสา อ่อนค้อม เช่น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นาีรีผล มักกะลีผล ความหลงในสงสาร วัฏจักรชีวิต
http://www.sudassa.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ซีดีธรรมะ
แจกฟรีซีดีธรรมะ บทเทศนา ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่าง ๆ
http://www.cdthamma.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พุทธะ.คอม
สาระทางธรรม ข่าวสาร ประวัติพระสงฆ์ไทย
http://www.phuttha.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พุทธศาสนามหายาน
พุทธศาสนามหายาน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม วิทยุออนไลน์ คลื่นมหายาน FM 101.25 MHz.
http://www.buddhamahayan.com
จังหวัด :
ประเทศ :
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM. 104.25 MHz
ฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM. 104.25 MHz สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล นครปฐม
http://www.thaiputradio.com
จังหวัด :
ประเทศ :
โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา
พุทธศาสดา ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
http://buddha-thushaveiheard.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ค่ายวัยใส
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน โดยฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.kaiwaisai.com
จังหวัด :
ประเทศ :
โพธิสัตว์น้อย
ธรรมอาสาสมัครเพื่อมนุษยธรรมและหยุดยั้งสิ่งเสพติดด้วยจิตอาสา
http://www.youngbodhi.com
จังหวัด :
ประเทศ :
เรื่องราวคนระลึกชาติได้
คนระลึกชาติ กรณีตัวอย่าง จิตวิญญาณ คนเห็นผี
http://sites.google.com/site/reincarnationthailand
จังหวัด :
ประเทศ :
เทศน์มหาชาติ
แหล่งความรู้เทศน์มหาชาติ โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร
http://www.mahachat.com
จังหวัด :
ประเทศ :
มัชฌิมา
สำนักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน จ.สระบุรี
http://www.madchima.org
จังหวัด :
ประเทศ :
เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน
เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยไทย
http://www.kammatanclub.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ญาติธรรม
โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม
http://www.yadtitham.com
จังหวัด :
ประเทศ :
Knowing Buddha Organization
Do and Don't on Buddha
http://www.knowingbuddha.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ศึกษาและปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี อินเดีย เนปาล
ณ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และแสดงปฐมเทศนา ประเทศอินเดีย เนปาล ในวาระโอกาสพุทธชยันตี  2600  ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
http://www.3pidok.com/2600/
จังหวัด :
ประเทศ :
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตทุกประเภท
ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต เช่น เครียด กลุ้ม เศร้า เหงา อกหัก หมดหวัง ท้อแท้ อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน มีหนี้สินเกินแก้ ธุรกิจเจ๊ง  ชีวิตล้มเหลว ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ แฟนมีกิ๊ก ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว  หมดหนทาง ไร้ทางออก
http://www.buddhisthotline.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
ธาตุพนม
พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
http://www.thatphanom.com/
จังหวัด : นครพนม
ประเทศ : ไทย
ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย Buddism Database of Thailand
ศูนย์รวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยที่สุด โดยชาวพุทธ เพื่อชาวพุทธ วัดทั่วประเทศใช้งานฟรี เผยแพร่ข้อมูลวัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานวัดฟรี
https://buddhismdata.org
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
พุทธบ้านบ้าน
พุทธบ้านบ้าน ความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย โดยชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
https://sites.google.com/view/smallbuddhist/
จังหวัด : นครพนม
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู