สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป ธรรมะรักษาโรคใจได้

ธรรมะรักษาโรคใจได้

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 25 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 534

ธรรมะรักษาโรคใจได้ "รักษาใจคลายความเจ็บปวด" พระไพศาล วิสาโล

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ