สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป คนดีกับคนไม่ดี ดูกันอย่างไร

คนดีกับคนไม่ดี ดูกันอย่างไร

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 322

คนดีกับคนไม่ดี ดูกันอย่างไร โดย พระมหาสมปองมุทิโต พระครูจริยสารธรรม

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ