สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป บุญที่แท้จริงที่ชาวพุทธควรรู้

บุญที่แท้จริงที่ชาวพุทธควรรู้

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 246

ปุจฉา วิสัชนา เรื่องบุญที่แท้จริงที่ชาวพุทธควรรู้  โดย พระมหาสมปอง มุทิโต  พระครูจริยสารธรรม

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ