สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป การฟังธรรม นำความสงบเย็นมาให้ชีวิต

การฟังธรรม นำความสงบเย็นมาให้ชีวิต

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 447

การฟังธรรม นำความสงบเย็นมาให้ชีวิต  หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ