สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป ความเข้าใจผิดเรื่องอนิจจัง (เจริญแล้วต้องเสื่อม จริงหรือ?) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ความเข้าใจผิดเรื่องอนิจจัง (เจริญแล้วต้องเสื่อม จริงหรือ?) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 302

ความเข้าใจผิดเรื่องอนิจจัง (เจริญแล้วต้องเสื่อม จริงหรือ?) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ