สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป อยู่กับปัจจุบันและการปล่อยวาง โดย พระไพศาล วิสาโล

อยู่กับปัจจุบันและการปล่อยวาง โดย พระไพศาล วิสาโล

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 271

อยู่กับปัจจุบันและการปล่อยวาง โดย พระไพศาล วิสาโล

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ