สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป สิ่งรบกวนการภาวนา ไม่ให้จิตสงบเป็นสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

สิ่งรบกวนการภาวนา ไม่ให้จิตสงบเป็นสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 267

สิ่งรบกวนการภาวนา ไม่ให้จิตสงบเป็นสมาธิ  โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ