สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย

การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 335

การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย โดย พุทธทาสภิกขุ
ธรรมะบรรยายแก่กลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ "การศึกษาธรรมะโดยบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเคารพในธรรมะและปฏิบัติโดยเคารพธรรมะ เราก็จะได้ผลสมตามต้องการ"

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ