สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป เข้าใจปริวาสกรรม โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

เข้าใจปริวาสกรรม โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก เปิดอ่าน: 627

เข้าใจปริวาสกรรม สำหรับพระภิกษุ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ