สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา

ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 4 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 668
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา
แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ