สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ หลวงตามหาบัว

วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ หลวงตามหาบัว

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 24 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน: 643
วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
แชร์:

วีดีโอธรรมะคลิปอื่น ๆ