โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ธรรมะคลิป สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 26 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 416

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

แชร์: