สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยวิปัสสนา

วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยวิปัสสนา

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 31 กรกฎาคม 2554 เปิดอ่าน: 18412
วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยวิปัสสนา

ด้วยความเมตตาอันสูงส่งและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระภิกษุแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมอย่างยาวนานจากหลายสำนัก นำมาสู่การพัฒนาวัดอัมพวันให้กลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม ที่ผู้คนทั่วไทยและต่างประเทศต่างศรัทธาและพร้อมใจพร้อมกายกันมาปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

วันนี้ แม้ว่าหลวงพ่อจรัญ จะอายุมากขึ้นตามวันเวลา สังขารท่านอาจไม่เหมือนเดิม แต่ท่านก็ยังคงสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะท่านถือว่า การปฏิบัติธรรมคือสิ่งสำคัญที่สุด เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงที่สุดสำหรับทุกชีวิต ถ้าโรงพยาบาลคือสถานรักษากาย วัดอัมพวันก็คือสถานรักษาใจ เป็นที่ให้ธรรมโอสถกับทุกชีวิต

อยากปฏิบัติธรรม ต้องละวางทุกความเคยชิน พร้อมจะต้อนรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปวัดอัมพวัน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนัก นั่งรถไป 2 ชั่วโมงกว่า ท่านสามารถไปคนเดียว หรือไปเป็นหมู่คณะก็ได้ ชวนญาติพี่น้องลูกหลานไปด้วยยิ่งดีใหญ่ ช่วยกันสร้างบุญสร้างบารมี

ข้อมูลวัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://jarun.org

แชร์:

สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมอื่น ๆ