สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ข่าวพระไตรปิฎก รับสมัครพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสจิตอาสา บวชที่พุทธคยา อินเดีย 2567 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รับสมัครพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสจิตอาสา บวชที่พุทธคยา อินเดีย 2567 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 20 เมษายน 2567 เปิดอ่าน: 833
รับสมัครพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสจิตอาสา บวชที่พุทธคยา อินเดีย 2567 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการเตรียมพระธรรมทูตจิตอาสาสู่แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


รับฆราวาสจิตอาสาบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ฟรี)
เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่ขาดโอกาส ขาดทุนทรัพย์ ได้ไปกราบพระพุทธเจ้า ณ สังเวชนียสถาน และเรียนรู้ในเชิงลึก
เพื่อศึกษาวิชาพุทธภูมิศึกษา และช่วยสร้างสรรงานในแดนพุทธภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย (ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้)


เปิดรับสมัครทั้งพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสจิตอาสา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗


ดำเนินการโดย พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย
ขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่น อดทน มีจิตอาสา ต้องการเรียนรู้ ร่วมจำพรรษา และฝึกงานพระธรรมทูตในประเทศอินเดีย-เนปาล โดยไม่จำกัดอายุและพรรษา (พระสงฆ์วัยเกษียณก็สามารถสมัครได้)


ระยะเวลา ๘-๑๒ เดือน (เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๑ เดือน ในประเทศไทย จากนั้นจึงเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม (เข้าพรรษา) ๒๕๖๗ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๘ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น)


รายละเอียดโครงการและใบสมัคร
ดาวน์โหลด


สอบถามเพิ่มเติม
พระอาจารย์ภัทรกัลป์ พยตฺโต ID LINE: ikQ.one 
พระอาจารย์ธนบดี ชวโน ID LINE : todeshark
พระอาจารย์เรวัฒน์ ชยากโร โทรศัพท์ 080-753-5322 หรือ ID LINE : phrarawat 

แชร์:

ข่าวพระไตรปิฎกอื่น ๆ