สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก อริยทรัพย์ 7 อย่าง ธนสูตรที่ 1

อริยทรัพย์ 7 อย่าง ธนสูตรที่ 1

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 14 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน: 352
อริยทรัพย์ 7 อย่าง ธนสูตรที่ 1
ทรัพย์ 7 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ   และปัญญา
ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือ ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของ ผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ 
แชร์: