สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ข่าวพระไตรปิฎก ขอเชิญเที่ยวงาน สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ ฝั่งธน กรุงเทพฯ

ขอเชิญเที่ยวงาน สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ ฝั่งธน กรุงเทพฯ

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 9 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 1021
ขอเชิญเที่ยวงาน สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ ฝั่งธน กรุงเทพฯ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้จัดงานสมโภชพระอารามต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในครั้งนี้กำหนดจัดงานสมโภชพระอาราม 192 ปี “ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน” ขึ้นในวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. โดยชูแนวคิด “บวร” ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นหนา 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ

 

 

พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้ข้อมูลว่า “งานสมโภชพระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แบบ 3 ประสาน หรือที่เรียกว่า บวร ได้แก่ บ้าน ที่มีความหมายรวมถึง ชุมชน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี หรือ องค์กรต่างๆ วัด ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่วัดของชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังหมายถึงศาสนสถานของศาสนาคริสต์ อิสลาม และรัฐ หมายถึงโรงเรียนและราชการ ทั้งสามส่วนนี้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดนิ่ง

ล่าสุดที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน ระหว่าง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ C asean และ มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเชิงวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือ บวร อันเป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปรียบเสมือนศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของชาวไทย ย่านกะดีจีน ฝั่งธนบุรี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างดี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จึงถือเป็นย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร”

 

ภายในงานสมโภชพระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวต้อนรับปีใหม่ 2563 ร่วมสักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดาในพระอุโบสถ พระพุทธนาค ในพระวิหาร พระบรมสารีริกธาตุบนพระมหาเจดีย์ พระพุทธนาคปรกพันปีในพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อแขกในเขามอ และขรัวแก้วด้านหลังพระอุโบสถ และชมความงดงามพร้อมลอด พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลาหนึ่งเดียวของไทยที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกจาก UNESCO

ฟังการเสวนา 3 ศาสนา หัวข้อ “ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา” โดยพระพรหมบัณฑิตและผู้นำศาสนาต่างๆ และไฮไลท์ในปีนี้คือการประกวดร้านอาหารดีศรีชุมชน ที่จะมีกรรมการกิตติมศักดิ์ ให้คะแนนร้านค้าแต่ละร้าน ไม่ว่าจะเป็นความอร่อย ความสะอาด การบริการของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อการันตีว่าเป็นร้านเด็ดประจำงาน พร้อมรับชมมหรสพที่หาชมได้ยาก และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงดนตรีจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ลาดา อาร์สยาม” ดนตรีไทยร่วมสมัย นาฏศิลป์ไทย โขนเด็ก เชิดสิงโต กลองสะบัดชัยที่เป็นการแสดงจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน กิจกรรมการประกวดประกอบอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรมย่านกะดีจีน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนุกสนานกับเวทีมวยตับจาก และเพลิดเพลินกับเกมงานวัดอีกมากมาย

 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2371 ผู้สร้างคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหม ท่านได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ใช้เวลาก่อสร้างวัดนาน 8 ปีด้วยกัน

ส่วนองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เช่นกัน แต่สร้างภายหลังจากการสร้างวัด พระเจดีย์ไม่ทันแล้วเสร็จผู้สร้างก็ถึงแก่พิราลัยไปก่อน ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงได้เป็นผู้สร้างต่อจนพระเจดีย์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 องค์เจดีย์เป็นทรงกลม สัณฐานรูปโอคว่ำ สูง 60.525 เมตร และมีพระเจดีย์องค์เล็ก 18 องค์เรียงรายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ พระบรมธาตุมหาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ปี 2450 โดยพระปรากรมมุนี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดรูปที่ 10 ได้บูรณะพระเจดีย์องค์เล็ก ซ่อมกำแพงรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ จากนั้นได้จัดงานฉลองพระเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในพระเจดีย์องค์ใหญ่

 

ภายหลังองค์เจดีย์ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนมาในยุคที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยูรฯ รูปปัจจุบัน ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่เมื่อปี 2549 และทำให้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและพระกรุจำนวนมากบนพระเจดีย์เมื่อช่วงปลายปี 2550

--------

ขอบคุณข้อมูลจาก Manager online
https://mgronline.com/travel/detail/9630000001322

แชร์:

ข่าวพระไตรปิฎกอื่น ๆ