สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม วัดมเหยงคณ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมเหยงคณ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 7 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 2236
วัดมเหยงคณ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                          
วัดมเหยงคณ์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยมแห่งหนึ่งที่ผู้คนไปอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมมิได้ขาด  เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒(เจ้าสามพระยา) และได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ภายหลังได้กลายเป็นวัดร้างตั้งแต่เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 

ปัจจุบัน วัดมเหยงคณ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่นิยมของชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก มาฝึกจิตภาวนาที่นี่

สำหรับผู้สนใจไปปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจชีวิตและเข้าใจธรรม เพื่อความสุขและความก้าวหน้าในชีวิต สามารถติดต่อและไปฏิบัติธรรมได้ตลอดปี

วัดมเหยงคณ์ 95 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-881601-2, 082-233-3848
http://www.watmaheyong.org
แชร์:

สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมอื่น ๆ