สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรประจำวัน

ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรประจำวัน

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 23 กรกฎาคม 2554 เปิดอ่าน: 6063
ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก  เป็นกิจวัตรประจำวัน

โครงการ “ชวนอ่านพระไตรปิฎก” เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยการอ่านพระไตรปิฏก วันละ 5 หน้าเป็นอย่างน้อย เป็นกิจกรรมเชิญชวนและส่งเสริมชาวพุทธให้สนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เริ่มต้นแล้ววันนี้ เริ่มที่ตัวท่านและครอบครัวท่านเอง  ไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครอ่านหรือรอให้คนอื่นอ่านก่อน เราในฐานะชาวพุทธ ควรเริ่มศึกษาพุทธธรรมเองเลย

เพราะชีวิตมนุษย์เรานี้ น้อยนัก สั้นมาก ๆ เกิดมาชั่วคราว ประมาทไม่ได้ แม้เสี้ยววินาทีเดียวก็อาจสิ้นลมจากโลกไปแล้ว

จริงอยู่ คนเรายุ่งกับการทำงานทำมาหากิน การประกอบอาชีพต่าง ๆ แต่การแบ่งเวลาสัก 1-2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อศึกษาธรรม เราน่าจะทำได้ อย่างน้อยที่สุด เราควรได้คำตอบที่ชัดเจนว่า 
1. เราเกิดมาได้อย่างไร
2. เราเกิดมาทำไม
3. อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตเราควรจะไปถึงให้ได้
4. เราจะไปถึงสิ่งที่ควรถึงนั้นได้อย่างไร

ซึ่งคำถามเหล่านี้ หากเราได้คำตอบชัดเจนเร็วเพียงใด จะทำให้เราไม่ใช้ชีวิตแบบเสี่ยง ๆ ผิด ๆ พลาด ๆ เพราะค่านิยมทางสังคมและโลกที่ฉุดเราให้ไปกระทำการต่าง ๆ 

ชาวพุทธ จงแสวงหาปัญญาเพื่อพัฒนาตนเอง 
ปัญญาอันเลิศที่สุดนั้นมีอยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้า
จงรีบค้นคว้าศึกษาเลย  

แชร์: