สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม วิเวกอาศรม ชลบุรี สำนักวิปัสสนายืนยงของไทย กว่า 40 ปี

วิเวกอาศรม ชลบุรี สำนักวิปัสสนายืนยงของไทย กว่า 40 ปี

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 18 เมษายน 2555 เปิดอ่าน: 44791
วิเวกอาศรม ชลบุรี สำนักวิปัสสนายืนยงของไทย กว่า 40 ปี

 

วิเวกอาศรม สำนักวิปัสสนาเก่าแก่ที่เปิดเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติมายาวนานกว่า 40 ปี นำโดยพระอาจารย์ใหญ่ หลวงพ่อภัททันตะอาสภเถระ และวันนี้วิเวกอาศรมก็ยังเป็นที่ที่ชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาศึกษาและฝึกปฏิบัติอยู่ไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าจำนวนผู้มาปฏิบัติอาจจะลดน้อยลงไปบ้าง

ผู้สนใจปฏิบัติธรรม หากท่านต้องการสถานที่อันเงียบสงัดวิเวก ปลอดจากสิ่งอันน่ารำคาญและยั่วยวนใจแล้ว วิเวกอาศรมย่อมตรงจริตท่านแน่นอน ที่นี่พร้อมสรรพทั้งกุฏีและห้องพักเดี่ยว ๆ ห้องใครห้องมัน มีอาหารคอยบริการ 2 มื้อโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปตระเตรียม มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำการปฏิบัติของท่านอย่างเป็นกันเอง

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาบ้างแล้ว หากต้องการสถานที่เพื่อการปฏิบัติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น วิเวกอาศรมย่อมเหมาะที่สุด เพราะคนไม่มาก ไม่พลุกพล่าน ไม่ต้องคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ท่านสามารถเลือกปฏิบัติเองที่ห้องพัก (ที่มีพื้นที่ให้เดินจงกรมได้) หรือจะมาปฏิบัติร่วมกับเพื่อน ๆ กัลยาณมิตรในศาลาปฏิบัติธรรมก็ย่อมได้เช่นกัน

ตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักเป็นต้นมา การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่เข้มงวดเอาจริงเอาจังของวิเวกอาศรมขึ้นชื่อมาก จนบางครั้งก็ทำให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมครั่นคร้ามประหวั่นใจไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติดู ซึ่งนี่ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนจริงเช่นท่านระทดท้อ เพียงท่านมีเจตนาแน่วแน่ในการปฏิบัติธรรม จะมีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคกวางกั้นความพยายามของท่านได้
 

อัปปะมายุ มะนุสสานัง หิเฬยยะ นัง สุโปริโส,
อายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนัก ผู้ใคร่คุณงามความดี พึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนิดนี้,

จะเรยยะ ทิตตะสีโสวะ นัตถิ มัจจุสสะ นาคะโย,
พึงรีบประพฤติตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิด,
เพราะความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มี,

อัจจะยันติ อะโหรัตตา ชีวิตัง อุปะรุชฌะติ,
วันคืนก็ล่วงเลยไป ชีวิตก็ใกล้สู่ความตาย,

อายุ ขียะติ มัจจานัง กุนนะทีนัง วา อุทะกันติ,
อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไป, เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อย,
ไหลบ่อยๆ ย่อมหมดสิ้นไป,

นะ เหวะ ติฏฐัง นาสีนัง นะ สะยานัง นะ ปัตถะคุง,
อายุสังขารจะหยุดรอคอยเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย, ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่,

ตัส๎มา อิธะ ชีวิตะเสเส,
เพราะเหตุนั้นแล ชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้,

กิจจะกะโร สิยา นะโร นะ จะ มัชเชติ,
พึงรีบกระทำความดีตามหน้าที่ของตน, อย่าได้ประมาทเลย,

อิติ..ด้วยประการฉะนี้แล

ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม ชลบุรี
ถนนบ้านสวน-เศรษฐกิจ 7 (สุขุมวิท-บ้านบึง)
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-8613544,038-283766
กรณีต้องการมาเป็นหมู่คณะ/คอร์สปฏิบัติหมู่
ติดต่อ อ.ณทรงพจน์ 081-494-4929, 089-771-1355

แชร์:

สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมอื่น ๆ