ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ภิกษุใด ข้ามเปือกตมคือกามได้แล้ว ย่ำยีหนามคือกามได้แล้ว ภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 
 
ชวนอ่านพระไตรปิฎก
 

จะอ่านพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมหรือหนังสือพระไตรปิฎกดี ?

มีหลายท่านถามมาว่า จะอ่านพระไตรปิฎกแบบที่เป็นซีดีรอมหรือแบบที่เป็นหนังสือเล่มดี ขอให้ข้อคิดเห็นดังนี้ พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม หรือแบบที่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นั้น ต้นฉบับนำมาจากฉบับหนังสือเช่นกันและก็มีหลายที่ทำออกมาในรูปแบบซีดีรอมหรือเป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งอ่านด้วยคอมพิวเตอร์เช่น Budsir ฉบับมหิดล หรือพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน

ข้อดีของการอ่านพระไตรปิฎกบนคอมพิวเตอร์คือ ค้นหาเรื่องที่จะอ่านได้รวดเร็ว เทียบเคียงเรื่องและเชื่อมโยงข้อความได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือท่านต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน อาจมีผลกระทบต่อสายตา และไหล่ คอ และข้อมือของท่านเองในการใช้เมาส์  และอาจวุ่นวายหาที่เสียบไฟเวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

อันที่จริงการจ้องจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มีแสงไฟสะท้อนสว่างจ้านั้น แนะนำว่า อย่าจ้องนาน ท่านควรอ่านพระไตรปิฎกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สัก 20-30 นาทีแล้วก็พักสายตาโดยลุกขึ้นจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ไปมองดูต้นไม้ มองดูสภาพแวดล้อมภายนอกไกล ๆ สัก 5-10 นาทีแล้วค่อยมานั่งอ่านใหม่ ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คืออ่าน 20 นาที พัก 5 นาที หรืออ่าน 30 นาที พัก 10 นาที

ซึ่งสำหรับท่านที่มีอายุแล้ว ไม่แนะนำให้อ่านด้วยคอมพิวเตอร์ และเด็กเล็ก ๆ ก็ไม่แนะนำให้จ้องหน้าจอนาน

บางท่านก็โหลดพระไตรปิฎกลงอ่านบนมือถือ ซึ่งตัวหนังสือยิ่งเล็กลงไปอีก ถ้าอ่านเพียงระยะสั้น ๆ ก็ไม่เป็นไร แต่อ่านนาน ๆ ก็ไม่เหมาะอยู่ดี

ดังนั้น คงใช้วิธีดั้งเดิมพื้นฐานที่สุด คืออ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี่แหละ อ่านได้นาน อ่านได้ทน ไม่แสบพร่ามัวตาง่ายเหมือนบนจอคอมพิวเตอร์  ยิ่งเป็นฉบับที่พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาด้วยแล้ว สะดวกและเหมาะสมมาก  

ท่านจะเลือกอ่านพระไตรปิฎกแบบไหน ลองดูความพร้อมของท่านและลองเทียบดูว่า แบบไหนสะดวกและความเหมาะสมสำหรับท่าน

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2555 | อ่าน 6966
เขียนโดย สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก


  อ่าน ชวนอ่านพระไตรปิฎก อื่นๆ
 
   
จะอ่านพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมหรือหนังสือพระไตรปิฎกดี ?
มีหลายท่านถามมาว่า จะอ่านพระไตรปิฎกแบบที่เป็นซีดีรอมหรือแบบที่เป็นหนังสือเล่มดี ขอให้ข้อคิดเห็นดังนี้ พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม หรือแบบที่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นั้น ต้นฉบับนำมาจากฉบับหนังสือเช่นกันและก็มีหลายที่ทำออกมาในรูปแบบซีดีรอมหรือเป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งอ่านด้วยคอมพิวเตอร์เช่น Budsir ฉบับมหิดล
08/03/2555
เปิดอ่าน 6967
 
   
อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตรีผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามมา บอกว่าตัวเองอายุจะ 60 แล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้หรือไม่ จริง ๆ การอ่านพระไตรปิฎกนั้นไม่จำกัดวัย หากอ่านหนังสือภาษาไทยได้แล้ว ใครก็สามารถอ่านได้ เพียงแต่ต้องดูสภาพร่างกายและสายตาตัวเองก่อน
15/02/2555
เปิดอ่าน 6205
 
   
จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร
ถ้าคิดว่า พระไตรปิฎกเป็นแค่หนังสือชนิดหนึ่ง ท่านจะอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรก็อ่านได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือ การอ่านพระไตรปิฎกของเราย่อมแตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือทั่วไป เพราะนี่คือการเข้าไปนั่งเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของชาวโลก เราจึงควรอ่านอย่างนอบน้อมสูงสุด
16/09/2554
เปิดอ่าน 29316
 
   
ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก
ในมหาปรินิพพานสูตร มีพุทธพจน์สำคัญตอนหนึ่งที่ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว”
10/09/2554
เปิดอ่าน 6447
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก
06/08/2554
เปิดอ่าน 10367
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
ตญฺหา ชเนติ ปุรสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ สตฺโต สํสารมาปาทิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงไม่พ้นจากทุกข์
27/07/2554
เปิดอ่าน 5987
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจุจเยน สตฺถา
26/07/2554
เปิดอ่าน 8878
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ นตฺถิ ขนฺธาทิสา ทุกฺขา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
24/07/2554
เปิดอ่าน 5890
 
   
ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรประจำวัน
โครงการ “ชวนอ่านพระไตรปิฎก” เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยการอ่านพระไตรปิฏก วันละ 5 หน้าเป็นอย่างน้อย
23/07/2554
เปิดอ่าน 4591
 
 
 
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนอร่อย
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนอร่อย ราคาถูก 08 6666 8683...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย ราคาถูก เมนูอาหารโต๊ะจีนหลากหลาย บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทุกประเ...
Latex Siam จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา 100%
เลเท็กสยาม โรงงานผลิตและจำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติ 100 % โดย บริษัท ไทยรุ่งพาราเพียว สิ...
โรงงานน้ำดื่มเพียวริ รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
โรงงานน้ำดื่ม Pureri Water รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของลูกค้า น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน GMP รับผลิต...
ไทยวอเตอรี่ โรงงานรับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม OEM
ThaiWatery ไทยวอเตอรี่ โรงงานน้ำดื่มสะอาด มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์สำหรับโรงแรม โรงพยาบา...
พุทธบ้านบ้าน
พุทธบ้านบ้าน ความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย โดยชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2561 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ