ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรอานนท์ สัมมาวายามะที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว มีการกำจัด ราคะเป็นที่สุด มีการกำจัดโทสะเป็นที่สุด มีการกำจัดโมหะเป็นที่สุด
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
 
ชวนอ่านพระไตรปิฎก
 

อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตรีผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามมา บอกว่าตัวเองอายุจะ 60 แล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้หรือไม่

จริง ๆ การอ่านพระไตรปิฎกนั้นไม่จำกัดวัย หากอ่านหนังสือภาษาไทยได้แล้ว ใครก็สามารถอ่านได้ เพียงแต่ต้องดูสภาพร่างกายและสายตาตัวเองก่อน

บางคนอายุมาก 80 ปี แต่สายตายังดี สามารถอ่านหนังสือได้สบาย แต่บางคนหากสายตาไม่ดี แม้ตัดแว่นใส่แล้วก็ยังไม่ดีพอ ยังพร่า ๆ มัว ๆ อยู่ ก็แนะนำว่า อย่าฝืนอ่านเลย จะทำให้เสียสุขภาพเปล่า ๆ

บางคนก็ถามว่า พระไตรปิฏกมีตั้ง 30-40 กว่าเล่ม ตัวเองอายุมากแล้วจะอ่านจบเหรอ ก็ขอบอกว่า อย่ากังวลเรื่องอ่านจบไม่จบ เอาเป็นว่า ให้อ่านเรื่องใดก็ได้ เล่มไหนก็ได้ อ่านแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่านและอ่านแล้วทำให้จิตใจตัวเองสงบ สำรวมกาย วาจาได้ดี จิตใจไม่พลุกพล่านร้อนรน นั่นคือสุดยอดของการอ่านแล้ว บางทีการอ่านพระไตรปิฎกแค่ 4-5 หน้าแต่ใจท่านสงบ ใจเบา ไม่ทุกข์ร้อน นั่นอาจมีประโยชน์มากกว่าอ่านพระไตรปิฎกเยอะแยะมากฉบับก็ได้ 

ทำอย่างไร สายตาไม่ดี แต่อยากอ่านพระไตรปิฎก

จริง ๆ ทุกวันนี้มีทางเลือก แม้สายตาไม่ดี แต่หากหูท่านยังฟังเสียงได้ดี ก็มีพระไตรปิฎกเสียง เช่นฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีผู้นำไปอ่านบันทึกเสียงไว้ เลือกเปิดอ่านเป็นเล่ม ๆ ได้เช่นกัน ลองสืบหาข้อมูลดู (หากท่านหาไม่ได้จริง ๆก็ติดต่อมา ทางโครงการเราจะหาวิธีทำให้ท่านได้ฟังแบบง่าย ๆ)

เริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎก

สำหรับคนโดยทั่วไป ถ้าท่านไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะ ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือทางพระศาสนามาก่อน ถ้าจะเริ่มอ่านพระไตรปิฎก แนะนำว่า ให้ท่านอ่านพระสุตตันตปิฏก (พระสูตร) ก่อนจะง่ายกว่า เพราะพระสูตรจะมีทั้งเรื่องราว มีเหตุการณ์ มีนิทาน มีเรื่องเล่า มีหลักธรรมะต่าง ๆ ประกอบกัน อ่านได้ง่ายกว่า

ส่วนพระวินัย จะเป็นเรื่องกฎระเบียบหรือกฏหมายของพระสงฆ์ ซึ่งฆราวาสทั่วไทยบางทีอาจไม่จำเป็นต้องรู้มากนัก เว้นแต่ท่านต้องการจะบวชหรือสำหรับท่านที่อยากรู้จริง ๆ  ค่อยอ่านเป็นลำดับถัดไป

สำหรับพระอภิธรรม จะเป็นคำสอนที่แสดงแต่ธรรมะล้วน ๆ เป็นเรื่องปรมัตถ์ ไม่มีเรื่องราว นิทาน หรือบุคคลประกอบ บางท่านอาจยากหรือหนักเกินไป ถ้าท่านสนใจจริง ๆ อาจหาหนังสือที่อธิบายพระอภิธรรมมาอ่านก่อนก็จะดี เพราะจะทำให้เข้าใจพระอภิธรรมง่ายขึ้น เช่น หนังสืออภิธัมมัตถะสังคหะ (มีที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์, โรงเรียนอภิธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม,โรงเรียนอภิธรรม วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย, มูลนิธิแนบ มหาวีรานนท์ และที่อื่น ๆ ที่มีการบรรยายพระอภิธรรม)

อภิธรรมเป็นอย่างไร อภิธรรมคือองค์ความรู้ที่อธิบายความจริงของสรรพสิ่งต่าง ๆ ท่านแยกออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือความจริงของสิ่งที่เป็นรูป กับ ความจริงของสิ่งที่ไร้รูปหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อ(นาม)

จริง ๆ เราคุ้นเคยอภิธรรมกันดีอยู่แล้ว เช่น เวลาเราไปงานศพทุกงาน พระท่านจะสวดมาติกา  กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา ฯลฯ หรือสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ (กุสลา ว่าด้วย สภาพธรรม 3 ชนิด, ปัญจักขันธา ว่าด้วยขันธ์ 5 ฯ, สังคโห ว่าด้วยการสังเคราะห์ธรรมฯ, ฉปัญญัตติ ว่าด้วยสมมุติบัญญัติ 6 ฯ, ปุคคโล ว่าด้วยเรื่องสัตว์ บุคคลฯ, เยเกจิ ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ธรรมฯ  อีกแบบ, เหตุปัจจะโย ว่าด้วยเหตุ และปัจจัยที่ทำให้เกิดมีสิ่งต่าง ๆ ฯ) ซึ่งเวลาเราไปงานศพ หากเราสามารถเข้าใจสิ่งที่พระท่านกำลังสวด จะมีอานิสงส์มาก

ถ้าพูดแบบปัจจุบัน อภิธรรมจะคล้ายกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คล้ายฟิสิกส์

ถ้าเราเริ่มอ่านพระไตรปิฏกในหมวดอภิธรรม บางทีเราอาจไม่รู้อะไรเลยและอาจคิดว่า พระไตรปิฎก อ่านเข้าใจยาก จะพาลให้ท้อได้ สำหรับท่านที่สนใจอภิธรรมอย่างจริงจัง แนะนำว่าลองไปนั่งฟังการบรรยายอภิธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านจัดสอนจัดบรรยายดูก่อน ให้ได้พื้นพอสมควร แล้วมาอ่านพระไตรปิฎกก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อดีของการเข้าใจอภิธรรม คือ ทำให้เราปล่อยวางในสิ่งต่าง ๆ ที่ยึดติดได้ง่าย มีความมั่นใจสูง ไม่ถือเนื้ออวดตัว และหากมุ่งสู่การปฏิบัติก็ก้าวหน้าเร็ว เนื่องจากมีพื้นความรู้ทางปรมัตถ์ที่ดีอยู่แล้ว

ในการเรียนการสอนอภิธรรมของสถานที่ต่าง ๆ นั้น การอธิบายอภิธรรมมักหลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีไม่ได้ ซึ่งมันจำเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ หลาย ๆ คนจึงรู้สึกว่า เรียนเข้าใจยาก (เพราะตัวเองมีพื้นความรู้บาลีน้อย) แต่สำหรับคนที่เรียนภาษาบาลีมาบ้าง จะเรียนอภิธรรมได้สนุกและเข้าใจรวดเร็วกว่า

สำหรับผู้สนใจเรียนบาลี ปัจจุบันมีที่สอนบาลีสำหรับฆราวาสอยู่หลายแห่ง ที่กำลังมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ มหาบาลีวิชชาลัย ลองไปสมัครเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. ก็ได้ เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าเรียนฟรี เปิดสอนหลายหลักสูตร มีเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
คลิกดูรายละเอียด ที่ www.mahapali.com 

เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555 | อ่าน 7183
เขียนโดย สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก


  อ่าน ชวนอ่านพระไตรปิฎก อื่นๆ
 
   
โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)
ลองอ่านและพิจารณาพระสูตรนี้หลาย ๆ รอบ แล้วค้นหาคำตอบให้ตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระแท้ๆ ที่ควรทำ อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระปลอม ๆ ชั่วคราว
07/07/2562
เปิดอ่าน 249
 
   
จะอ่านพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมหรือหนังสือพระไตรปิฎกดี ?
มีหลายท่านถามมาว่า จะอ่านพระไตรปิฎกแบบที่เป็นซีดีรอมหรือแบบที่เป็นหนังสือเล่มดี ขอให้ข้อคิดเห็นดังนี้ พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม หรือแบบที่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นั้น ต้นฉบับนำมาจากฉบับหนังสือเช่นกันและก็มีหลายที่ทำออกมาในรูปแบบซีดีรอมหรือเป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งอ่านด้วยคอมพิวเตอร์เช่น Budsir ฉบับมหิดล
08/03/2555
เปิดอ่าน 7910
 
   
อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตรีผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามมา บอกว่าตัวเองอายุจะ 60 แล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้หรือไม่ จริง ๆ การอ่านพระไตรปิฎกนั้นไม่จำกัดวัย หากอ่านหนังสือภาษาไทยได้แล้ว ใครก็สามารถอ่านได้ เพียงแต่ต้องดูสภาพร่างกายและสายตาตัวเองก่อน
15/02/2555
เปิดอ่าน 7184
 
   
จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร
ถ้าคิดว่า พระไตรปิฎกเป็นแค่หนังสือชนิดหนึ่ง ท่านจะอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรก็อ่านได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือ การอ่านพระไตรปิฎกของเราย่อมแตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือทั่วไป เพราะนี่คือการเข้าไปนั่งเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของชาวโลก เราจึงควรอ่านอย่างนอบน้อมสูงสุด
16/09/2554
เปิดอ่าน 31075
 
   
ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก
ในมหาปรินิพพานสูตร มีพุทธพจน์สำคัญตอนหนึ่งที่ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว”
10/09/2554
เปิดอ่าน 7483
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก
06/08/2554
เปิดอ่าน 11556
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
ตญฺหา ชเนติ ปุรสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ สตฺโต สํสารมาปาทิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงไม่พ้นจากทุกข์
27/07/2554
เปิดอ่าน 6997
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจุจเยน สตฺถา
26/07/2554
เปิดอ่าน 10508
 
   
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ นตฺถิ ขนฺธาทิสา ทุกฺขา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
24/07/2554
เปิดอ่าน 6779
 
   
ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรประจำวัน
โครงการ “ชวนอ่านพระไตรปิฎก” เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยการอ่านพระไตรปิฏก วันละ 5 หน้าเป็นอย่างน้อย
23/07/2554
เปิดอ่าน 5275
 
 
 
เอ.พี.พี.การบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์นีโอแฮร์ของแท้ เคลียร์ทุกปัญหาเส้นผม สมุนไพรปลูกผม
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Neo hair น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์ ตัวแทนจำหน่าย ลดปัญหาผมร่วง, ลดรังแค นีโอแฮร์ ทรีทเมนต์ ...
พัชราวิว รีสอร์ท บ้านพัก ห้องสัมมนา ร้านอาหาร
พัชราวิว รีสอร์ท ให้บริการบ้านพักราคาถูก ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ร้านอาหารอร่อย คาราโอเกะ 24 ชั่วโมง...
ส่งน้ำดื่ม ส่งน้ำแร่ ถึงบ้าน พื้นที่เขตบางขุนเทียน
ไปไวมาไว บริการส่งถึงบ้าน พื้นที่บางขุนเทียน น้ำดื่มคริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ น้ำทิพย์ น้ำแร่มิเนเร่ เพอร์ร่า มองเฟลอร์ ออร...
Ghosana โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย
โฆษณาออนไลน์ราคาถูก ลงโฆษณา Goolgle โฆษณาเฟสบุ๊ค โฆษณาไลน์ โฆษณาทวิตเตอร์ ...
APP Accounting รับทำบัญชีราคาถูก
เอ.พี.พี. การบัญชี มาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส รับทำบัญชี จดเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่ว กทม.ปริม...
Thai App Center
ThaiApp Center แนะนำแอปมือถือประเทศไทย แอปเกมส์ แอบยอดนิยม...
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด...
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู