ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าวให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้น ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 
 
ข่าวพระไตรปิฎก
 

อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตรีผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามมา บอกว่าตัวเองอายุจะ 60 แล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้หรือไม่

จริง ๆ การอ่านพระไตรปิฎกนั้นไม่จำกัดวัย หากอ่านหนังสือภาษาไทยได้แล้ว ใครก็สามารถอ่านได้ เพียงแต่ต้องดูสภาพร่างกายและสายตาตัวเองก่อน

บางคนอายุมาก 80 ปี แต่สายตายังดี สามารถอ่านหนังสือได้สบาย แต่บางคนหากสายตาไม่ดี แม้ตัดแว่นใส่แล้วก็ยังไม่ดีพอ ยังพร่า ๆ มัว ๆ อยู่ ก็แนะนำว่า อย่าฝืนอ่านเลย จะทำให้เสียสุขภาพเปล่า ๆ

บางคนก็ถามว่า พระไตรปิฏกมีตั้ง 30-40 กว่าเล่ม ตัวเองอายุมากแล้วจะอ่านจบเหรอ ก็ขอบอกว่า อย่ากังวลเรื่องอ่านจบไม่จบ เอาเป็นว่า ให้อ่านเรื่องใดก็ได้ เล่มไหนก็ได้ อ่านแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่านและอ่านแล้วทำให้จิตใจตัวเองสงบ สำรวมกาย วาจาได้ดี จิตใจไม่พลุกพล่านร้อนรน นั่นคือสุดยอดของการอ่านแล้ว บางทีการอ่านพระไตรปิฎกแค่ 4-5 หน้าแต่ใจท่านสงบ ใจเบา ไม่ทุกข์ร้อน นั่นอาจมีประโยชน์มากกว่าอ่านพระไตรปิฎกเยอะแยะมากฉบับก็ได้ 

ทำอย่างไร สายตาไม่ดี แต่อยากอ่านพระไตรปิฎก

จริง ๆ ทุกวันนี้มีทางเลือก แม้สายตาไม่ดี แต่หากหูท่านยังฟังเสียงได้ดี ก็มีพระไตรปิฎกเสียง เช่นฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีผู้นำไปอ่านบันทึกเสียงไว้ เลือกเปิดอ่านเป็นเล่ม ๆ ได้เช่นกัน ลองสืบหาข้อมูลดู (หากท่านหาไม่ได้จริง ๆก็ติดต่อมา ทางโครงการเราจะหาวิธีทำให้ท่านได้ฟังแบบง่าย ๆ)

เริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎก

สำหรับคนโดยทั่วไป ถ้าท่านไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะ ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือทางพระศาสนามาก่อน ถ้าจะเริ่มอ่านพระไตรปิฎก แนะนำว่า ให้ท่านอ่านพระสุตตันตปิฏก (พระสูตร) ก่อนจะง่ายกว่า เพราะพระสูตรจะมีทั้งเรื่องราว มีเหตุการณ์ มีนิทาน มีเรื่องเล่า มีหลักธรรมะต่าง ๆ ประกอบกัน อ่านได้ง่ายกว่า

ส่วนพระวินัย จะเป็นเรื่องกฎระเบียบหรือกฏหมายของพระสงฆ์ ซึ่งฆราวาสทั่วไทยบางทีอาจไม่จำเป็นต้องรู้มากนัก เว้นแต่ท่านต้องการจะบวชหรือสำหรับท่านที่อยากรู้จริง ๆ  ค่อยอ่านเป็นลำดับถัดไป

สำหรับพระอภิธรรม จะเป็นคำสอนที่แสดงแต่ธรรมะล้วน ๆ เป็นเรื่องปรมัตถ์ ไม่มีเรื่องราว นิทาน หรือบุคคลประกอบ บางท่านอาจยากหรือหนักเกินไป ถ้าท่านสนใจจริง ๆ อาจหาหนังสือที่อธิบายพระอภิธรรมมาอ่านก่อนก็จะดี เพราะจะทำให้เข้าใจพระอภิธรรมง่ายขึ้น เช่น หนังสืออภิธัมมัตถะสังคหะ (มีที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์, โรงเรียนอภิธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม,โรงเรียนอภิธรรม วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย, มูลนิธิแนบ มหาวีรานนท์ และที่อื่น ๆ ที่มีการบรรยายพระอภิธรรม)

อภิธรรมเป็นอย่างไร อภิธรรมคือองค์ความรู้ที่อธิบายความจริงของสรรพสิ่งต่าง ๆ ท่านแยกออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือความจริงของสิ่งที่เป็นรูป กับ ความจริงของสิ่งที่ไร้รูปหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อ(นาม)

จริง ๆ เราคุ้นเคยอภิธรรมกันดีอยู่แล้ว เช่น เวลาเราไปงานศพทุกงาน พระท่านจะสวดมาติกา  กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา ฯลฯ หรือสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ (กุสลา ว่าด้วย สภาพธรรม 3 ชนิด, ปัญจักขันธา ว่าด้วยขันธ์ 5 ฯ, สังคโห ว่าด้วยการสังเคราะห์ธรรมฯ, ฉปัญญัตติ ว่าด้วยสมมุติบัญญัติ 6 ฯ, ปุคคโล ว่าด้วยเรื่องสัตว์ บุคคลฯ, เยเกจิ ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ธรรมฯ  อีกแบบ, เหตุปัจจะโย ว่าด้วยเหตุ และปัจจัยที่ทำให้เกิดมีสิ่งต่าง ๆ ฯ) ซึ่งเวลาเราไปงานศพ หากเราสามารถเข้าใจสิ่งที่พระท่านกำลังสวด จะมีอานิสงส์มาก

ถ้าพูดแบบปัจจุบัน อภิธรรมจะคล้ายกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คล้ายฟิสิกส์

ถ้าเราเริ่มอ่านพระไตรปิฏกในหมวดอภิธรรม บางทีเราอาจไม่รู้อะไรเลยและอาจคิดว่า พระไตรปิฎก อ่านเข้าใจยาก จะพาลให้ท้อได้ สำหรับท่านที่สนใจอภิธรรมอย่างจริงจัง แนะนำว่าลองไปนั่งฟังการบรรยายอภิธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านจัดสอนจัดบรรยายดูก่อน ให้ได้พื้นพอสมควร แล้วมาอ่านพระไตรปิฎกก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อดีของการเข้าใจอภิธรรม คือ ทำให้เราปล่อยวางในสิ่งต่าง ๆ ที่ยึดติดได้ง่าย มีความมั่นใจสูง ไม่ถือเนื้ออวดตัว และหากมุ่งสู่การปฏิบัติก็ก้าวหน้าเร็ว เนื่องจากมีพื้นความรู้ทางปรมัตถ์ที่ดีอยู่แล้ว

ในการเรียนการสอนอภิธรรมของสถานที่ต่าง ๆ นั้น การอธิบายอภิธรรมมักหลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีไม่ได้ ซึ่งมันจำเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ หลาย ๆ คนจึงรู้สึกว่า เรียนเข้าใจยาก (เพราะตัวเองมีพื้นความรู้บาลีน้อย) แต่สำหรับคนที่เรียนภาษาบาลีมาบ้าง จะเรียนอภิธรรมได้สนุกและเข้าใจรวดเร็วกว่า

สำหรับผู้สนใจเรียนบาลี ปัจจุบันมีที่สอนบาลีสำหรับฆราวาสอยู่หลายแห่ง ที่กำลังมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ มหาบาลีวิชชาลัย ลองไปสมัครเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. ก็ได้ เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าเรียนฟรี เปิดสอนหลายหลักสูตร มีเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
คลิกดูรายละเอียด ที่ www.mahapali.com 

เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555 | อ่าน 6729
เขียนโดย สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก


  อ่าน ข่าวพระไตรปิฎก อื่นๆ
 
   
พระคติธรรมพระสังฆราช วันอาสาฬหบูชา 2562
สมเด็จพระสังฆราช ประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2562 แนะให้ตั้งปณิธาน "ปิยวาจา" พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ แก้ปัญหายุคดรามาโซเชียล
15/07/2562
เปิดอ่าน 9
 
   
แนะนำ แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว
แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว ฟังได้ตลอดเวลา
23/12/2561
เปิดอ่าน 275
 
   
แอปมือถือ ธรรมนิยาย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
อีกหนึ่งแอปมือถือที่ควรติดตั้งไว้ฟัง ธรรมนิยาย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ของสุทัสสา
06/01/2561
เปิดอ่าน 1200
 
   
ดาวน์โหลดได้แล้ว App ประกาศข่าวบุญจากสามปิฎก
App ประกาศข่าวงานบุญ งานกุศล จากสามปิฎก ดาวน์โหลดได้แล้ว
09/07/2558
เปิดอ่าน 3180
 
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ ม.มหาจุฬาฯ เจ๋ง พัฒนา App สมัครปฏิบัติธรรม สื่อสารธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวพุทธ ล้ำหน้าสุด ๆ พัฒนา App สมัครปฏิบัติธรรม นำเสนอธรรมะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่านมือถือระบบ Andoid
21/02/2558
เปิดอ่าน 3205
 
   
กระดานบอกบุญ ประกาศข่าวบุญที่ง่ายที่สุด
อยากบอกบุญ อยากประกาศข่าวบุญข่าวกุศลต่าง ๆ งานกฐิน บุญผ้าป่า งานบวช งานปิดทอง งานบุญประเพณีประจำปีของวัด ของหมู่บ้าน
16/11/2557
เปิดอ่าน 6701
 
   
ศูนย์รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
สามปิฎก ได้พัฒนา Buddhism Web Directory ศูนย์รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมเว็บทางพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด
16/11/2557
เปิดอ่าน 3008
 
   
สุดมหัศจรรย์ พระภิกษุผู้ทรงจำพระไตรปิฎก จำนวน 8 รูป จะมาเมืองไทย 1 ก.พ.57 นี้
สุดมหัศจรรย์แห่งประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมืองไทย เป็นครั้งแรกในโลก พระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก จำนวน 8 รูป จากประเทศสหภาพเมียนม่า จะมาพร้อมกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
20/01/2557
เปิดอ่าน 4575
 
 
 
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150...
วัดพุทธเมตตามหาบารมี รัฐมิสซิสซิปปี้
วัดพุทธเมตตามหาบารมี 6300 ถนนมาร์ติน บลัฟ เกาเทียร์ เอ็มเอส 39553 รัฐมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา โทร 2282021812...
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนอร่อย
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนอร่อย ราคาถูก 08 6666 8683...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย ราคาถูก เมนูอาหารโต๊ะจีนหลากหลาย บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทุกประเ...
Latex Siam จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา 100%
เลเท็กสยาม โรงงานผลิตและจำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติ 100 % โดย บริษัท ไทยรุ่งพาราเพียว สิ...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ