สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร

จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 16 กันยายน 2554 เปิดอ่าน: 34908
จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร

ถ้าคิดว่า พระไตรปิฎกเป็นแค่หนังสือชนิดหนึ่ง ท่านจะอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรก็อ่านได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือ การอ่านพระไตรปิฎกของเราย่อมแตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือทั่วไป เพราะนี่คือการเข้าไปนั่งเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของชาวโลก เราจึงควรอ่านอย่างนอบน้อมสูงสุด

จะเลือกอ่านพระไตรปิฎกฉบับไหนดี เพราะพระไตรปิฎกมีหลายฉบับเยอะแยะไปหมด ทั้งพระไตรปิฎกภาษาบาลี ทั้งพระไตรปิฎกภาษาไทย เช่น พระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช พระไตรปิฎกฉบับหลวง  พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับสากล พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน พระไตรปิฎกฉบับอ่านง่าย พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน  หรือพระไตรปิฎกฉบับใหม่ล่าสุดคือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าที่แนะนำในเว็บไซต์นี้

ขอแนะนำว่า ท่านสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับใดก็ได้ สุดแต่ท่านจะหาได้ เอาที่ท่านสะดวก เลือกอ่านฉบับที่เข้าใจง่ายก่อนเพราะจุดประสงค์การอ่านพระไตรปิฎกที่สำคัญที่สุดคืออ่านเพื่อให้เข้าใจ ไม่ใช่อ่านเพื่อความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์

 ข้อแนะนำในการอ่านพระไตรปิฎก

1. หยุดภารกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของท่านทั้งหมด ก่อนจะอ่านพระไตรปิฎก

2. ปิดเครื่องมือสื่อสาร เช่น มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ ipod ipad ฯลฯ ก่อนอ่านพระไตรปิฎก

3. ทำสมาธิแบบง่าย ๆ โดยนั่งตัวตรง ๆ หลับตา ตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้า-ออก (อานาปานสติกัมมักฐาน) สัก 10 นาที ก่อนอ่านพระไตรปิฎก

4. ตั้งใจให้มั่นว่า จะอ่านพระไตรปิฎก ฉบับ...(ที่ท่านมีอยู่) โดยจะอ่านวันละ.... (หน้า) ลองทดลองอ่านวันละน้อย ๆ หน้าก่อน ค่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในวันต่อ ๆ ไป เช่น เริ่มที่ 5 หน้าต่อวัน ก็อ่านต่อเนื่องทุกวัน ๆ ละ 5 หน้า หรือจะอ่านแบบไม่กำหนดจำนวนหน้า แต่จะเน้นเนื้อความที่ต่อเนื่องกันไปในแต่วัน  หรือไม่กำหนดจำนวนหน้าและไม่กำหนดเนื้อหา แต่เน้นความต่อเนื่องของช่วงเวลาที่อ่าน เช่น จะอ่านพระไตรปิฎกทุกวันให้ต่อเนื่องไป 3 ปี แบบนี้  ก็แล้วแต่ท่าน เลือกเอาตามที่เห็นว่าเหมาะกับตัวท่านเอง ถือว่าดีและใช้ได้ทั้งนั้น

5. ขณะอ่าน ให้อ่านแบบใจเย็น ๆ ไม่ต้องรีบร้อน ค่อย ๆ อ่านไป พิจารณาไป ให้ใจท่านจดจ่ออยู่กับพระไตรปิฎกเท่านั้น ไม่คิดวอกแวกไปเรื่องอื่น ทำความเข้าใจทุกบททุกตอนที่อ่าน อย่าอ่านผ่าน ๆ เพื่อทำสถิติว่า ฉันอ่านพระไตรปิฎกได้ 5 หน้าแล้ววันนี้ เป็นต้น

6. นั่งอ่าน ไม่ควรนอนอ่าน ไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนคว่ำก็ไม่ควร

7. ไม่กินของกินขณะอ่านพระไตรปิฎก ไม่เอาน้ำหรือเครื่องดื่มใด ๆ มาใกล้พระไตรปิฎก ท่านควรกินดื่มให้เรียบร้อยแล้วจึงมานั่งอ่าน

8. ควรอ่านในที่มีแสงสว่างพอเหมาะ ไม่จ้าเกินไปหรือแสงน้อย เพราะจะทำให้สายตาท่านมีปัญหาได้ง่าย ๆ

9. ไม่ถอดเสื้อผ้าอ่านพระไตรปิฎก ควรเคารพยำเกรงในพระธรรมวินัย ต้องคิดเสมอว่า เรากำลังนั่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าในขณะอ่านพระไตรปิฎก

10. ควรมีสมุดบันทึกไว้ใกล้ตัวด้วย เวลาท่านอ่านแล้ว สงสัยหรือเกิดความคิดใหม่อะไรขึ้นมา ให้จดบันทึกไว้ทันที เพื่อจะได้หาความรู้เรื่องนั้น ๆ ต่อไป

11. ถ้าจะให้ดี ท่านควรมีหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ และพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ไว้ใกล้ ๆ ตัวด้วยเพื่อเปิดดู เทียบเคียงความหมายของศัพท์บางคำ

12. เก็บหนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะอื่น ๆ ไว้ในที่สูง เพื่อแสดงความเคารพ

13. เมื่ออ่านแล้ว ไม่เข้าใจ หรือสงสัยไม่แน่ใจอะไร อย่าเพิ่งรีบสรุปเอาเองว่า ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ควรปรึกษาผู้รู้ อาจเป็นพระเถระที่ท่านมีการศึกษาและมีการปฏิบัติที่ดี หรือมาเขียนข้อความปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านพระไตรปิฎกของท่านกับทีมงาน สามปิฎก ในเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าแห่งนี้ก็ได้

14. หลังอ่านพระไตรปิฎกในแต่ละวัน ควรสงบจิตและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งมวลแบบไม่มีขอบเขตจำกัด (อัปปมัญญาเมตตา) ปรารถนาให้ทุกชีวิตมีแต่ความสุข ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีความทุกข์ร้อนใด ๆ

สร้างแรงจูงใจในการอ่านพระไตรปิฎก
บุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ท่านลองถามตัวเองบ่อย ๆ ว่าในชีวิตนี้ เราจะสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับใดฉบับหนึ่งให้จบได้หรือไม่ ลองสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองดู เช่น เราจะอ่านพระไตรปิฎกถวายพระพุทธเจ้า เราจะอ่านพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  เราจะอ่านพระไตรปิฎกเพื่ออุทิศให้พ่อแม่ เราจะอ่านพระไตรปิฏกเพื่ออุทิศให้คนที่เรารักหรือคนที่เราเคยรัก ฯลฯ เป็นต้น

โดยเฉลี่ยแล้ว ท่านจะใช้เวลาในการอ่านพระไตรปิฎกตามวิธีที่แนะนำข้างบนนี้เพียง 1 ชั่วโมง - ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เสียเวลามากมายอะไรเลย เมื่อเทียบกับการดูหนัง ฟังเพลง ดูข่าว ดูละครในแต่ละวันของท่าน ถ้าบอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธ ท่านจะไม่อ้างเลยว่า ไม่มีเวลาอ่านพระไตรปิฎก

อ่านพระไตรปิฎก ได้สร้างบารมี
เชื่อหรือไม่ การอ่านพระไตรปิฎก ทำให้ท่านได้สร้างบารมีหลายประการ ดังนี้ อธิษฐานบารมี (ความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการอ่าน) ขันติบารมี (ความอดทนอดกลั้นไม่ย่อท้อ) วิริยะบารมี (ความบากบั่นเอาใจใส่ต่อเนื่อง) สัจจะบารมี (รักษาความสัจจ์ให้ตนเอง เช่น จะอ่าน 5 หน้าก็อ่านได้ 5 หน้าจริง ๆ หรือจะอ่านทุก ๆ วันต่อเนื่อง 3 ปี ก็อ่านได้จริง ๆ) และปัญญาบารมี (ทำให้ท่านเกิดปัญญา รู้ เข้าใจพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซื้งแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น)

วันนี้ ท่านอ่านพระไตรปิฎกแล้วหรือยัง

แชร์: