ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
บุคคลมีใจอันกามราคะกลุ้มรุม อันกามราคะครอบงำอยู่ และย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งธรรมเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้ว
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 
 
ข่าวพระไตรปิฎก
 

จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร

ถ้าคิดว่า พระไตรปิฎกเป็นแค่หนังสือชนิดหนึ่ง ท่านจะอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรก็อ่านได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือ การอ่านพระไตรปิฎกของเราย่อมแตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือทั่วไป เพราะนี่คือการเข้าไปนั่งเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของชาวโลก เราจึงควรอ่านอย่างนอบน้อมสูงสุด

จะเลือกอ่านพระไตรปิฎกฉบับไหนดี เพราะพระไตรปิฎกมีหลายฉบับเยอะแยะไปหมด ทั้งพระไตรปิฎกภาษาบาลี ทั้งพระไตรปิฎกภาษาไทย เช่น พระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช พระไตรปิฎกฉบับหลวง  พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับสากล พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน พระไตรปิฎกฉบับอ่านง่าย พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน  หรือพระไตรปิฎกฉบับใหม่ล่าสุดคือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าที่แนะนำในเว็บไซต์นี้

ขอแนะนำว่า ท่านสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับใดก็ได้ สุดแต่ท่านจะหาได้ เอาที่ท่านสะดวก เลือกอ่านฉบับที่เข้าใจง่ายก่อนเพราะจุดประสงค์การอ่านพระไตรปิฎกที่สำคัญที่สุดคืออ่านเพื่อให้เข้าใจ ไม่ใช่อ่านเพื่อความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์

 ข้อแนะนำในการอ่านพระไตรปิฎก

1. หยุดภารกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของท่านทั้งหมด ก่อนจะอ่านพระไตรปิฎก

2. ปิดเครื่องมือสื่อสาร เช่น มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ ipod ipad ฯลฯ ก่อนอ่านพระไตรปิฎก

3. ทำสมาธิแบบง่าย ๆ โดยนั่งตัวตรง ๆ หลับตา ตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้า-ออก (อานาปานสติกัมมักฐาน) สัก 10 นาที ก่อนอ่านพระไตรปิฎก

4. ตั้งใจให้มั่นว่า จะอ่านพระไตรปิฎก ฉบับ...(ที่ท่านมีอยู่) โดยจะอ่านวันละ.... (หน้า) ลองทดลองอ่านวันละน้อย ๆ หน้าก่อน ค่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในวันต่อ ๆ ไป เช่น เริ่มที่ 5 หน้าต่อวัน ก็อ่านต่อเนื่องทุกวัน ๆ ละ 5 หน้า หรือจะอ่านแบบไม่กำหนดจำนวนหน้า แต่จะเน้นเนื้อความที่ต่อเนื่องกันไปในแต่วัน  หรือไม่กำหนดจำนวนหน้าและไม่กำหนดเนื้อหา แต่เน้นความต่อเนื่องของช่วงเวลาที่อ่าน เช่น จะอ่านพระไตรปิฎกทุกวันให้ต่อเนื่องไป 3 ปี แบบนี้  ก็แล้วแต่ท่าน เลือกเอาตามที่เห็นว่าเหมาะกับตัวท่านเอง ถือว่าดีและใช้ได้ทั้งนั้น

5. ขณะอ่าน ให้อ่านแบบใจเย็น ๆ ไม่ต้องรีบร้อน ค่อย ๆ อ่านไป พิจารณาไป ให้ใจท่านจดจ่ออยู่กับพระไตรปิฎกเท่านั้น ไม่คิดวอกแวกไปเรื่องอื่น ทำความเข้าใจทุกบททุกตอนที่อ่าน อย่าอ่านผ่าน ๆ เพื่อทำสถิติว่า ฉันอ่านพระไตรปิฎกได้ 5 หน้าแล้ววันนี้ เป็นต้น

6. นั่งอ่าน ไม่ควรนอนอ่าน ไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนคว่ำก็ไม่ควร

7. ไม่กินของกินขณะอ่านพระไตรปิฎก ไม่เอาน้ำหรือเครื่องดื่มใด ๆ มาใกล้พระไตรปิฎก ท่านควรกินดื่มให้เรียบร้อยแล้วจึงมานั่งอ่าน

8. ควรอ่านในที่มีแสงสว่างพอเหมาะ ไม่จ้าเกินไปหรือแสงน้อย เพราะจะทำให้สายตาท่านมีปัญหาได้ง่าย ๆ

9. ไม่ถอดเสื้อผ้าอ่านพระไตรปิฎก ควรเคารพยำเกรงในพระธรรมวินัย ต้องคิดเสมอว่า เรากำลังนั่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าในขณะอ่านพระไตรปิฎก

10. ควรมีสมุดบันทึกไว้ใกล้ตัวด้วย เวลาท่านอ่านแล้ว สงสัยหรือเกิดความคิดใหม่อะไรขึ้นมา ให้จดบันทึกไว้ทันที เพื่อจะได้หาความรู้เรื่องนั้น ๆ ต่อไป

11. ถ้าจะให้ดี ท่านควรมีหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ และพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ไว้ใกล้ ๆ ตัวด้วยเพื่อเปิดดู เทียบเคียงความหมายของศัพท์บางคำ

12. เก็บหนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะอื่น ๆ ไว้ในที่สูง เพื่อแสดงความเคารพ

13. เมื่ออ่านแล้ว ไม่เข้าใจ หรือสงสัยไม่แน่ใจอะไร อย่าเพิ่งรีบสรุปเอาเองว่า ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ควรปรึกษาผู้รู้ อาจเป็นพระเถระที่ท่านมีการศึกษาและมีการปฏิบัติที่ดี หรือมาเขียนข้อความปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านพระไตรปิฎกของท่านกับทีมงาน สามปิฎก ในเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าแห่งนี้ก็ได้

14. หลังอ่านพระไตรปิฎกในแต่ละวัน ควรสงบจิตและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งมวลแบบไม่มีขอบเขตจำกัด (อัปปมัญญาเมตตา) ปรารถนาให้ทุกชีวิตมีแต่ความสุข ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีความทุกข์ร้อนใด ๆ

สร้างแรงจูงใจในการอ่านพระไตรปิฎก
บุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ท่านลองถามตัวเองบ่อย ๆ ว่าในชีวิตนี้ เราจะสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับใดฉบับหนึ่งให้จบได้หรือไม่ ลองสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองดู เช่น เราจะอ่านพระไตรปิฎกถวายพระพุทธเจ้า เราจะอ่านพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  เราจะอ่านพระไตรปิฎกเพื่ออุทิศให้พ่อแม่ เราจะอ่านพระไตรปิฏกเพื่ออุทิศให้คนที่เรารักหรือคนที่เราเคยรัก ฯลฯ เป็นต้น

โดยเฉลี่ยแล้ว ท่านจะใช้เวลาในการอ่านพระไตรปิฎกตามวิธีที่แนะนำข้างบนนี้เพียง 1 ชั่วโมง - ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เสียเวลามากมายอะไรเลย เมื่อเทียบกับการดูหนัง ฟังเพลง ดูข่าว ดูละครในแต่ละวันของท่าน ถ้าบอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธ ท่านจะไม่อ้างเลยว่า ไม่มีเวลาอ่านพระไตรปิฎก

อ่านพระไตรปิฎก ได้สร้างบารมี
เชื่อหรือไม่ การอ่านพระไตรปิฎก ทำให้ท่านได้สร้างบารมีหลายประการ ดังนี้ อธิษฐานบารมี (ความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการอ่าน) ขันติบารมี (ความอดทนอดกลั้นไม่ย่อท้อ) วิริยะบารมี (ความบากบั่นเอาใจใส่ต่อเนื่อง) สัจจะบารมี (รักษาความสัจจ์ให้ตนเอง เช่น จะอ่าน 5 หน้าก็อ่านได้ 5 หน้าจริง ๆ หรือจะอ่านทุก ๆ วันต่อเนื่อง 3 ปี ก็อ่านได้จริง ๆ) และปัญญาบารมี (ทำให้ท่านเกิดปัญญา รู้ เข้าใจพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซื้งแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น)

วันนี้ ท่านอ่านพระไตรปิฎกแล้วหรือยัง

เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2554 | อ่าน 30232
เขียนโดย สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก


  อ่าน ข่าวพระไตรปิฎก อื่นๆ
 
   
พระคติธรรมพระสังฆราช วันอาสาฬหบูชา 2562
สมเด็จพระสังฆราช ประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2562 แนะให้ตั้งปณิธาน "ปิยวาจา" พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ แก้ปัญหายุคดรามาโซเชียล
15/07/2562
เปิดอ่าน 9
 
   
แนะนำ แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว
แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว ฟังได้ตลอดเวลา
23/12/2561
เปิดอ่าน 275
 
   
แอปมือถือ ธรรมนิยาย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
อีกหนึ่งแอปมือถือที่ควรติดตั้งไว้ฟัง ธรรมนิยาย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ของสุทัสสา
06/01/2561
เปิดอ่าน 1200
 
   
ดาวน์โหลดได้แล้ว App ประกาศข่าวบุญจากสามปิฎก
App ประกาศข่าวงานบุญ งานกุศล จากสามปิฎก ดาวน์โหลดได้แล้ว
09/07/2558
เปิดอ่าน 3180
 
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ ม.มหาจุฬาฯ เจ๋ง พัฒนา App สมัครปฏิบัติธรรม สื่อสารธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวพุทธ ล้ำหน้าสุด ๆ พัฒนา App สมัครปฏิบัติธรรม นำเสนอธรรมะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่านมือถือระบบ Andoid
21/02/2558
เปิดอ่าน 3205
 
   
กระดานบอกบุญ ประกาศข่าวบุญที่ง่ายที่สุด
อยากบอกบุญ อยากประกาศข่าวบุญข่าวกุศลต่าง ๆ งานกฐิน บุญผ้าป่า งานบวช งานปิดทอง งานบุญประเพณีประจำปีของวัด ของหมู่บ้าน
16/11/2557
เปิดอ่าน 6701
 
   
ศูนย์รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
สามปิฎก ได้พัฒนา Buddhism Web Directory ศูนย์รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมเว็บทางพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด
16/11/2557
เปิดอ่าน 3008
 
   
สุดมหัศจรรย์ พระภิกษุผู้ทรงจำพระไตรปิฎก จำนวน 8 รูป จะมาเมืองไทย 1 ก.พ.57 นี้
สุดมหัศจรรย์แห่งประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมืองไทย เป็นครั้งแรกในโลก พระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก จำนวน 8 รูป จากประเทศสหภาพเมียนม่า จะมาพร้อมกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
20/01/2557
เปิดอ่าน 4575
 
 
 
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150...
วัดพุทธเมตตามหาบารมี รัฐมิสซิสซิปปี้
วัดพุทธเมตตามหาบารมี 6300 ถนนมาร์ติน บลัฟ เกาเทียร์ เอ็มเอส 39553 รัฐมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา โทร 2282021812...
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนอร่อย
โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนอร่อย ราคาถูก 08 6666 8683...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย ราคาถูก เมนูอาหารโต๊ะจีนหลากหลาย บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทุกประเ...
Latex Siam จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา 100%
เลเท็กสยาม โรงงานผลิตและจำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติ 100 % โดย บริษัท ไทยรุ่งพาราเพียว สิ...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ