สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี มีสติทันที ที่นี่เดี๋ยวนี้

วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี มีสติทันที ที่นี่เดี๋ยวนี้

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 11 กันยายน 2554 เปิดอ่าน: 56919
วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี มีสติทันที ที่นี่เดี๋ยวนี้

วัดป่าเจริญราช เป็นอีกหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ ด้วยที่ตั้งของวัดไม่ไกลจากชุมชนเมืองมากนัก บรรยากาศวัดสงบ ร่มรื่น ปลอดเสียงดังจอแจของรถรา วัดตั้งอยู่ย่านคลอง 11 ลำลูกกา ไปมาสะดวก  ที่สำคัญพระครูปลัดวีรนนท์ เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชนั้นเป็นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อบวชเข้ามาก็ฝึกปรือการปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังไม่หยุดหย่อนจนเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ท่านยังสนใจศึกษาหาความรู้จนจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและตั้งใจทำให้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นแหล่งพักพิงใจกายสำหรับญาติโยมผู้สนใจ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมหลากหลายโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร โครงการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ซึ่งเป็นโครงการไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิเพื่อเสริมสร้างบารมีในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธควรจักได้ทำสักครั้งในชีวิต (หากท่านมีกำลังพอ)

ว่ากันว่า การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานของที่นี่เคร่งครัดและเข้มข้นไม่แพ้สำนักปฏิบัติใด ๆ ในแต่วันจึงมีผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ทั้งมาแบบเดี่ยวและองค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ โรงเรียน ฯลฯ ต่างนิยมส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะที่นี่ด้วย

สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมแล้ว วัดป่าเจริญราชจึงเป็นอีกหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมที่พลาดไม่ได้

ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

วัดป่าเจริญราช
คลอง
11 (สายกลาง)  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทร.: ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒  โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
เว็บไซต์ : http://www.veeranon.com/

แชร์:

สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมอื่น ๆ