สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก

ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 10 กันยายน 2554 เปิดอ่าน: 9159
ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก

ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก

ในมหาปรินิพพานสูตร มีพุทธพจน์สำคัญตอนหนึ่งที่ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว”

สมัยโน้น พระพุทธเจ้าเรียกคำสั่งสอนของพระองค์ว่า “ธรรมวินัย” ปัจจุบันพวกเรานิยมเรียกกันว่า “พุทธศาสนา” จากข้อความข้างต้น พระองค์ตรัสว่า ธรรมและวินัยที่พระองค์ได้แสดงและบัญญัติไว้นั่นเอง จักเป็นศาสดาคือครูผู้สอนให้กับสาวกและอนุชนรุ่นหลังคือพวกเราในปัจจุบันตลอดจนถึงคนที่จะเกิดมาในอนาคต

ปัจจุบันธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ได้รับการตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎก ดังนั้นพระไตรปิฎก จึงเป็นหนังสือที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการอ่านพระไตรปิฎก จึงหมายถึงเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ใครอยากพบพระพุทธเจ้า จึงต้องอ่านพระไตรปิฎก  วันนี้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง ถ้าท่านสรุปว่าท่านคือชาวพุทธ ท่านจะช้าอยู่ทำไม มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ

แชร์: