ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (15)
  รวมทั้งหมด
1,332 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
ธรรมจักร ธรรมะออนไลน์
ธรรมจักร ธรรมะออนไลน์ สาระธรรมเพื่อชีวิต Buddhism Gallery
http://www.dhammajak.net
จังหวัด :
ประเทศ :
ธรรมะไทย
วีดีโอธรรม กวีธรรม เสียงธรรม สถานปฏิบัติธรรม
http://www.dhammathai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
8400 พระธรรมขันธ์
8400 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎก พุทธภาษิต หนังสือธรรมะออนไลน์
http://www.84000.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ลานพุทธศาสนา
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน พุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระมหาสาวก พระมหาสาวิกา
http://www.larnbuddhism.com
จังหวัด :
ประเทศ :
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์ พระสาวก พุทธศาสนสุภาษิต
http://www.tipitaka.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ธรรมะพีเดีย
เสียงบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ต่าง ๆ ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี ความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนา
http://www.thammapedia.com
จังหวัด :
ประเทศ :
Budsir พระไตรปิฏกซีดี ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล
Tipitaka in Thai translation,Thai-Pali Tipitaka and Romanized Pali
http://budsir.mahidol.ac.th
จังหวัด :
ประเทศ :
พลังจิต เว็บพุทธศาสนา วิญญาณ สิ่งลี้ลับ
สาระทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก อรรถกถาแปล
http://www.palungjit.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
พระไตรปิฎกซีดีและออนไลน์ฉบับมหาจุฬา
http://www.mcu.ac.th/mcutrai
จังหวัด :
ประเทศ :
บ้านธรรมะ
ดาวน์โหลดหนังสือธรรม พระไตรปิฎก อภิธรรมบรรยาย โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกเสียง ฉบับมหาจุฬา
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.pratripitaka.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกฉบับสากล
พระไตรปิฎกสากล ในสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
http://endowment.worldtipitaka.info
จังหวัด :
ประเทศ :
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android ดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านได้บนมือถือ Google Android Phone เท่านั้น
https://market.android.com/search?q=e-tipitaka&so=1&c=apps
จังหวัด :
ประเทศ :
โพธิยาลัย
ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก ฟังพระไตรปิฎกเสียง ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงฉบับมหาจุฬาฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด
http://www.bodhiyalai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
บาลีดิค รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลี
เรียนภาษาบาลี พจนานุกรมบาลี บาลีไวยากรณ์ ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี
http://www.palidict.com
จังหวัด :
ประเทศ :
แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ข่าวสอบนักธรรมตรี โท เอก ธรรมศึกษาตรี โท เอก ประกาศผลสอบ
http://www.gongtham.net
จังหวัด :
ประเทศ :
แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ข่าว ข้อมูล ประกาศผลสอบบาลีประโยค 1-2- ป.ธ.9
http://www.infopali.net
จังหวัด :
ประเทศ :
สุทัสสา.คอม
ธรรมนิยายยอดนิยมโดย สุทัสสา อ่อนค้อม เช่น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นาีรีผล มักกะลีผล ความหลงในสงสาร วัฏจักรชีวิต
http://www.sudassa.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไทยเนต
รวมข่าวทางพุทธศาสนา
http://www.phrathai.net
จังหวัด :
ประเทศ :
วัดเกาะ ลำปาง
ความรู้ทางพุทธศาสนามากมาย วิทยุธรรมะ พุทธภาษิต
http://www.watkoh.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
http://www.newweb.bpct.org
จังหวัด :
ประเทศ :
Buddha4you แก่นพุทธศาสนา
แก่นพุทธศาสนา สาระธรรมทั่วไป
http://www.buddha4u.org
จังหวัด :
ประเทศ :
New Guide to the Tipitaka
New Guide to the Tipitaka: A Complete Reference to the Pali Buddhist Canon
http://newguide.org
จังหวัด :
ประเทศ :
The Association of Theravāda Buddhist Universities
สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท
http://www.atbu.org
จังหวัด :
ประเทศ :
International Association of Buddhist Universities
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
http://www.iabu.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ซีดีธรรมะ
แจกฟรีซีดีธรรมะ บทเทศนา ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่าง ๆ
http://www.cdthamma.com
จังหวัด :
ประเทศ :
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://www.jarun.org
จังหวัด :
ประเทศ :
พุทธะ.คอม
สาระทางธรรม ข่าวสาร ประวัติพระสงฆ์ไทย
http://www.phuttha.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ดังตฤณ
ธรรมเพื่อชีวิต ข้อคิดทางธรรม หนังสือยอดนิยม โดยดังตฤณ
http://www.dungtrin.com
จังหวัด :
ประเทศ :
เสถียรธรรมสถาน
สถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ ธรรมะเพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
http://www.sdsweb.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ทั้งหมด 1,332 รายการ 1 / 45
 
 
เอ.พี.พี.การบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พัชราวิว รีสอร์ท บ้านพัก ห้องสัมมนา ร้านอาหาร
พัชราวิว รีสอร์ท ให้บริการบ้านพักราคาถูก ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ร้านอาหารอร่อย คาราโอเกะ 24 ชั่วโมง...
ส่งน้ำดื่ม ส่งน้ำแร่ ถึงบ้าน พื้นที่เขตบางขุนเทียน
ไปไวมาไว บริการส่งถึงบ้าน พื้นที่บางขุนเทียน น้ำดื่มคริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ น้ำทิพย์ น้ำแร่มิเนเร่ เพอร์ร่า มองเฟลอร์ ออร...
Ghosana โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย
โฆษณาออนไลน์ราคาถูก ลงโฆษณา Goolgle โฆษณาเฟสบุ๊ค โฆษณาไลน์ โฆษณาทวิตเตอร์ ...
APP Accounting รับทำบัญชีราคาถูก
เอ.พี.พี. การบัญชี มาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส รับทำบัญชี จดเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่ว กทม.ปริม...
Thai App Center
ThaiApp Center แนะนำแอปมือถือประเทศไทย แอปเกมส์ แอบยอดนิยม...
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด...
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู