สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ติปิฏกธระ ปิฏกะอาชาไนย์บุคคล

ติปิฏกธระ ปิฏกะอาชาไนย์บุคคล

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 28 สิงหาคม 2557 เปิดอ่าน: 2,706
ติปิฏกธระ ปิฏกะอาชาไนย์บุคคล

ประวัติพระภิกษุผู้ทรงจำพระไตรปิฎกชาวพม่า
หลักสูตรการสอบเพื่อผู้ทรงพระไตรปิฏก

แชร์:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (18.78 mb)