สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รายงานการศึกษา การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

รายงานการศึกษา การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 26 กันยายน 2556 เปิดอ่าน: 3,126
รายงานการศึกษา การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย
รายงานการศึกษา การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลจากการศึกษานี้ มีประโยชน์สำหรับวัดและคณะสงฆ์ยุคใหม่
สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดการดูแลการเงินของวัดได้เลย
แชร์:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (1.44 mb)