สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 12 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 3,187
พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

แชร์:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (339.81 kb)