สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระวินัย)

พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระวินัย)

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 20 กรกฎาคม 2555 เปิดอ่าน: 4,456
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระวินัย)

พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระวินัย) โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2550

แชร์:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (11.15 mb)