สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า

ประกาศข่าวบุญโดย: วิทล

บอกบุญกฐินตกค้าง (62/0)   25/10/2564 18:53:48 | โดย: วิทล
บอกบุญสมทบทุนซื้ออิฐมอญก่อเจดีย์ (92/0)   02/10/2564 17:18:59 | โดย: วิทล
บอกบุญสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ (141/0)   04/06/2564 16:06:28 | โดย: วิทล
บอกบุญสร้างเจดีย์ (226/0)   08/02/2564 19:41:34 | โดย: วิทล
บอกบุญสร้างถนนคอนกรีต (291/0)   27/12/2563 19:44:37 | โดย: วิมล
ประกาศบอกบุญสร้างเจดีย์ (470/0)   27/01/2563 13:19:12 | โดย: วิทล
เชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ) (515/0)   27/01/2563 13:06:39 | โดย: วิมล
มี 7 รายการ
1 / 1

ข่าวประกาศล่าสุด