สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ นายทศพล เรืองบุณย์

ประกาศข่าวบุญโดย: นายทศพล เรืองบุณย์

ร่วมมหากฐิน สร้างอุโบสถมหาอุตม์ (318/0)   18/09/2563 23:01:13 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี (279/0)   07/09/2563 01:11:03 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญสร้างพญานาค 4 ตน สร้างอุโบสถ (260/3)   20/05/2563 17:49:14 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญทอดกฐิน สร้างอุโบสถมหาอุตม์ (430/0)   12/10/2562 15:30:34 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญสร้างอุโบสถมหาอุตม์ (391/0)   12/10/2562 15:22:15 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมมหาบุญเทหล่อผนังอุโบสถมหาอุตม์ (544/2)   23/08/2562 08:13:04 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างโบสถมหาอุตม์ (620/0)   10/05/2562 11:05:59 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญเทพื้นอุโบสถมหาอุตม์ เพื่อความมั่นคงในชีวิต (1064/1)   17/01/2562 23:45:15 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
มี 8 รายการ
1 / 1

ข่าวประกาศล่าสุด