สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ นายทศพล เรืองบุณย์

ประกาศข่าวบุญโดย: นายทศพล เรืองบุณย์

ร่วมบุญสร้างพญานาค 4 ตน สร้างอุโบสถ (64/3)   20/05/2563 17:49:14 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญทอดกฐิน สร้างอุโบสถมหาอุตม์ (211/0)   12/10/2562 15:30:34 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญสร้างอุโบสถมหาอุตม์ (209/0)   12/10/2562 15:22:15 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมมหาบุญเทหล่อผนังอุโบสถมหาอุตม์ (289/2)   23/08/2562 08:13:04 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างโบสถมหาอุตม์ (302/0)   10/05/2562 11:05:59 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
ร่วมบุญเทพื้นอุโบสถมหาอุตม์ เพื่อความมั่นคงในชีวิต (531/1)   17/01/2562 23:45:15 | โดย: นายทศพล เรืองบุณย์
มี 6 รายการ
1 / 1

ข่าวประกาศล่าสุด