โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า

ประกาศข่าวบุญโดย: ประชาสัมพันธ์

ชีวิตมีปัญหา ปรึกษาฟรี ที่สายด่วนชาวพุทธ (1215/1)   07/07/2560 14:44:01 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ แด่พระภิกษุสามเณร ผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวงปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ (73/0)   17/12/2562 20:15:15 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน บุญประจำปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดโพธิ์ชัย นางัว (67/0)   16/12/2562 22:26:41 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี จ.ประจวบฯ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 (2972/0)   06/02/2561 11:59:21 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปิดทอง หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19-23 มีนาคม 2561 (1160/0)   06/02/2561 11:57:39 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปิดทองลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดบ้านฆ้องน้อย จ.ราชบุรี 15-20 กุมภาพันธ์ 2561 (1469/0)   06/02/2561 11:50:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานตรุษจีน วัดโคกบำรุงราษฏร์ จ.ราชบุรี 15-23 กุมภาพันธ์ 2561 (994/0)   06/02/2561 11:48:33 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์สมโภช ๑๒๕ ปี วัดสโมสร จ.นครสวรรค์ วันที่ ๑๓ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ (974/0)   28/02/2560 21:18:42 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ปริวาสกรรม วัดศรีสง่าเติมพันธ์วนาราม บุรีรัมย์ 1-10 กุมภาพันธ์ ทุกปี (1184/0)   27/01/2560 22:30:40 | โดย: ประชาสัมพันธ์
อบรมบาลีก่อนสอบ วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ 4-19 กุมภาพันธ์ 2560 (942/0)   27/01/2560 22:29:01 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญบำเพ็ญบุญถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้) จ.กาญจนบุรี 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 (1224/0)   10/01/2560 19:42:43 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรม วัดวังมะกรูด จ.ปราจีนบุรี 14-23 กุมภาพันธ์ 2560 (1889/0)   03/01/2560 11:32:01 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรม วัดป่าสันติวนาวาส จ.ร้อยเอ็ด 10-19 กุมภาพันธ์ ทุกปี (3448/0)   03/01/2560 11:28:09 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ปริวาสกรรม สำนักสงฆ์วังนาคาบารมีธรรม จ.ปราจีนบุรี 10-19 มกราคม 2560 (3232/0)   03/01/2560 11:26:10 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรม วัดยางหัก จ.ราชบุรี 15-24 มกราคม 2560 (1810/0)   03/01/2560 10:54:45 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรม วัดบูรพาหนองแคนน้อย จ.สุรินทร์ 5-15 มกราคม 2560 (1225/0)   03/01/2560 10:45:09 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธนิมิต จ.สุรินทร์ 20-30 มกราคม ทุกปี (1560/0)   03/01/2560 10:43:03 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี วัดบ้านศรีสง่า จ.บุรีรัมย์ 1-10 กุมภาพันธ์ ทุกปี (1218/0)   03/01/2560 10:35:16 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (764/1)   10/12/2559 11:58:30 | โดย: ประชาสัมพันธ์
โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (1003/0)   10/09/2559 10:07:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ รับสมัครพระภิกษุสามเณรเรียนบาลีทุกประโยค ปี 2559 (1862/0)   13/03/2559 10:29:24 | โดย: ประชาสัมพันธ์
วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง รับสมัครพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาเรียนบาลีปี 2559 (2199/0)   10/03/2559 22:49:52 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญเรียนบาลีที่วัดแพรกษา จ.สมุทรปราการ สอบ ป.ธ. ได้ รับถวายทุนบูชา 100,000 บาท (2625/0)   10/03/2559 22:45:13 | โดย: ประชาสัมพันธ์
วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี เชิญทอดผ้าป่ามหามงคล 20 พฤษภาคม 2559 (2320/0)   10/03/2559 22:43:46 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปริวาสกรรมวัดพนมพนาวาส แปดริ้ว 20-29 มีนาคม 2559 (2961/0)   10/03/2559 22:42:10 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญวัดพร้าว จ.พิจิตร 8-9 เมษายน 2559 (1038/0)   10/03/2559 22:40:11 | โดย: ประชาสัมพันธ์
นิมนต์เรียนบาลีที่วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ (1125/0)   10/03/2559 22:38:16 | โดย: ประชาสัมพันธ์
วัดสระพัง ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน นครปฐม จัดปริวาส 20-29 มีนาคม 2559 (2409/0)   01/02/2559 08:29:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 28 รายการ
1 / 1

ข่าวประกาศล่าสุด