สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า

ประกาศข่าวบุญโดย: ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านโคกสุก (ศรีมหาโพธิ์) จ.ชัยนาท 25 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1855/0)   22/08/2554 10:57:42 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร 27 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555 (1696/0)   22/08/2554 10:53:26 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดวังตะเคียน จ.กำแพงเพชร 29 ธันวาคม 2554-6 มกราคม 2555 (3043/0)   22/08/2554 10:42:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดก้องประชาราษฎร์(มาบไผ่) จ.กำแพงเพชร 26 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1878/0)   22/08/2554 10:39:22 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต จ.กำแพงเพชร 27 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1980/0)   22/08/2554 10:22:09 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปทุมทองวังบัว จ.กำแพงเพชร 25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 (1763/0)   22/08/2554 10:06:48 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะสัง จ.กาญจนบุรี 30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 (1864/0)   22/08/2554 09:57:58 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองม่วง จ.กาญจนบุรี 30 ธันวาคม 2554 - 9 มกราคม 2555 (2425/0)   22/08/2554 09:53:10 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดวังไพรศิลาทอง จ.กาญจนบุรี 30 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 (2758/0)   22/08/2554 09:31:09 | โดย: ประชาสัมพันธ์
งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมณีลอย ปากท่อ ราชบุรี (2736/0)   21/08/2554 09:28:47 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 130 รายการ
5 / 5

ข่าวประกาศล่าสุด