สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า

ประกาศข่าวบุญโดย: ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสะพานขี้เหล็ก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2357/0)   23/08/2554 09:03:14 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดดอนยาง จ.ประจวบขีรีขันธ์ 21-30 มกราคม 2555 (1643/0)   23/08/2554 08:59:58 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าคลอง ๑๑ จ.ปทุมธานี ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ (1460/0)   23/08/2554 08:55:26 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดตำหนัก จ.ปทุมธานี 20-29 มกราคม 2555 (1887/0)   23/08/2554 08:52:00 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี 21-29 มกราคม 2555 (2574/0)   23/08/2554 08:49:25 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดชุมพลมณีรัตน์ จ.บุรีรัมย์ 1-10 ธันวาคม 2554 (1393/0)   23/08/2554 08:46:00 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโตนด จ.นนทบุรี 21-31 มกราคม 2555 (3199/0)   23/08/2554 08:41:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรี 20-28 มกราคม 2555 (1841/0)   23/08/2554 08:38:15 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองหัวเรือ จ.นครสรรค์ 20-28 มกราคม 2555 (1761/0)   23/08/2554 08:30:53 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดชัยศรีคณาราม จ.นครราชสีมา 30 ธันวาคม 2554-6 มกราคม 2555 (1648/0)   23/08/2554 08:27:19 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบัวขาว จ.นครราชสีมา 24 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1406/0)   22/08/2554 17:16:52 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม 20-31 มกราคม 2555 (1852/0)   22/08/2554 17:13:23 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสุขวัฒนาราม จ.นครปฐม 20-31 มกราคม 2555 (1303/0)   22/08/2554 17:11:22 | โดย: ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทุ่งผักกูด จ.นครปฐม 20-29 มกราคม 2555 (1461/0)   22/08/2554 17:02:22 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญฝังลูกนิมิตวัดกลางคลอง จ.นครนายก 21-30 มกราคม 2555 (1664/0)   22/08/2554 16:52:44 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเหล่าเดิ่น จ.นครนายก 20-30 มกราคม 2555 (2718/0)   22/08/2554 16:50:57 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดประชาอุทิศ จ.ชุมพร 13-20 เมษายน 2555 (1660/0)   22/08/2554 16:43:08 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2199/0)   22/08/2554 16:35:23 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาดินญาณนิมิต จ.ชลบุรี 20-26 มกราคม 2555 (1958/0)   22/08/2554 16:33:24 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมาบฟักทอง จ.ชลบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2275/0)   22/08/2554 16:31:30 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดขวัญสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา 20-28 มกราคม 2555 (2774/0)   22/08/2554 16:29:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหม่พรหมสุวรรณ จ.ฉะเชิงเทรา 21-30 มกราคม 2555 (1900/0)   22/08/2554 16:26:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 21-30 มกราคม 2555 (2557/0)   22/08/2554 16:24:00 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดคลองซาก จ.จันทบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1872/0)   22/08/2554 16:21:03 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านดอนสวรรค์วนาราม จ.กาฬสินธิ์ 1-3 มกราคม 2555 (1363/0)   22/08/2554 16:18:33 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเทพมงคล (วัดพยอมงาม) จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1858/0)   22/08/2554 16:15:25 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดห้วยหวาย จ.กาญจนบุรี 20-26 มกราคม 2555 (1769/0)   22/08/2554 16:11:07 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองขอนเทพพนม จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1960/0)   22/08/2554 16:07:52 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหัวนา จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2124/0)   22/08/2554 16:04:43 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามแย้ จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2898/0)   22/08/2554 16:02:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 130 รายการ
3 / 5

ข่าวประกาศล่าสุด