สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า

ประกาศข่าวบุญโดย: ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราษฎร์บูรณะ จ.สุพรรณบุรี 20-28 มกราคม 2555 (2498/0)   23/08/2554 10:21:57 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จ.สุโขทัย 23-29 มกราคม 2555 (1641/0)   23/08/2554 10:19:54 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราษฎร์มงคล สาย 3 จ.สระบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1618/0)   23/08/2554 10:17:50 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสายตรี จ.สระบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2276/0)   23/08/2554 10:16:11 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) จ.สระแก้ว 20 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2555 (1868/0)   23/08/2554 10:14:33 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกสะพานขาว จ.สระแก้ว 19-29 มกราคม 2555 (2127/0)   23/08/2554 10:11:15 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสามัคคีสันติธรรม จ.สระแก้ว 21-30 มกราคม 2555 (1619/0)   23/08/2554 10:09:46 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดคลองน้ำเขียว จ.สระแก้ว 20-29 มกราคม 2555 (1451/0)   23/08/2554 10:04:40 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทดสามัคคี จ.สระแก้ว 19-27 มกราคม 2555 (1495/0)   23/08/2554 10:02:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทัพเสด็จ จ.สระแก้ว 19-27 มกราคม 2555 (1912/0)   23/08/2554 10:01:01 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร 21-29 มกราคม 2555 (1735/1)   23/08/2554 09:57:49 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดนาโคก จ.สมุทรสาคร 22-30 มกราคม 2555 (2115/1)   23/08/2554 09:55:55 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดแก้วมงคล(ชายทะเลกาหลง) จ.สมุทรสาคร 21-29 มกราคม 2555 (3006/0)   23/08/2554 09:53:12 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสอนประชาราม จ.สกลนคร 12-15 มกราคม 2555 (1895/0)   23/08/2554 09:49:24 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราษฎร์มงคล จ.ลพบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2055/0)   23/08/2554 09:47:47 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองขาม จ.ราชบุรี 20-24 มกราคม 2555 (1834/0)   23/08/2554 09:45:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาวงกตเจริญธรรม จ.ราชบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2213/0)   23/08/2554 09:44:02 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมณีลอย จ.ราชบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2036/0)   23/08/2554 09:39:59 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี 20-29 มกราคม 2555 (1783/1)   23/08/2554 09:38:09 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1650/0)   23/08/2554 09:36:30 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเนินสว่าง จ.ระยอง 21-29 มกราคม 2555 (2036/0)   23/08/2554 09:33:22 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขากะโดน จ.ระยอง 21-29 มกราคม 2555 (1490/0)   23/08/2554 09:31:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดถนนกะเพรา จ.ระยอง 21-29 มกราคม 2555 (1920/0)   23/08/2554 09:26:38 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดจะโปรง จ.เพชรบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1941/1)   23/08/2554 09:21:42 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดยางชุม จ.เพชรบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2149/0)   23/08/2554 09:20:01 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองเผาถ่าน จ.เพชรบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2418/0)   23/08/2554 09:18:26 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดกวางทอง จ.พิษณุโลก 20-31 มกราคม 2555 (3515/0)   23/08/2554 09:16:50 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมหรรณพาวาส (คลองอ้ายโต) จ.พัทลุง 24 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2555 (1753/0)   23/08/2554 09:12:35 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองกระจับ จ.ปราจีนบุรี 20-30 มกราคม 2555 (1730/0)   23/08/2554 09:08:14 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาวงศ์ จ.ปราจีนบุรี 20-29 มกราคม 2555 (2704/1)   23/08/2554 09:05:53 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 130 รายการ
2 / 5

ข่าวประกาศล่าสุด