ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่างไม่มี ๓ อย่างเป็นไฉน คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการดื่มสุราและเมรัย ๑ ในการเสพเพศสัมพันธ์ ๑
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
…..เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุน. “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รุ่นที่ ๑ ถวายความดีแด่พระมหาราชา” (..ทำบุญกับโครงการดีๆ...ชีวิตจะดี..มีความเจริญก้าวหน้า!!!!!..)

 

..........ตั้งเป้าครั้งแรก!!!! รับสมัครเพียง ๓๐ รูปเท่านั้น !..... แต่หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้ว มีสามเณรผู้มีปฏิปทางดงามทั้งมีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะสนองงานให้กับพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๓ รูป ได้สมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง” ซึ่งโครงการนี้จะการดำเนินการฝึกอบรมตลอดช่วงพรรษานี้และจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดวิธีการบรรยายธรรมะ, หลักการเตรียมตัวในการเทศน์ที่ถูกต้อง, การพูดในโอกาสต่างๆ, เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเทศนาธรรม
....หากโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์ทุนสนับสนุน นั่นก็หมายความว่า พรรษานี้ พวกเราชาวพุทธจะได้พระเณรนักเทศน์ที่จะเป็นเสาหลักให้พระศาสนาถึง ๕๓ รูป!!!!!!!
.....ดังนั้น จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการอันเป็นประโยชน์นี้และขอบอกบุญไปยังศรัทธาสาธุชน ผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระ!!!... “สร้างพระที่พูดธรรมะได้” ผู้ทำบุญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตาม...ท่าน..ได้ชื่อว่าเปรียบเสมือน “มารดาบิดา” ผู้ให้กำเนิดพระเณรนักเทศน์ไว้ในพระพุทธศาสนา!!!!!!!!!!!!!!!

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการฯ
.....โครงการนี้ได้แบ่งกระบวนการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม 
กลุ่มแรก ใช้สถานที่อบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
กลุ่มที่สอง จำนวน ๓ รูป ทางวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ส่งท่านไปอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ กรุงเทพมหานคร (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)
.....งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้ 
๑.งบประมาณที่ใช้จ่ายอบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่าตอบแทนพระวิทยากร ( ๒,๐๐๐ x ๓ ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าเอกสารและหนังสือประกอบการอบรมโครงการฯ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าถวายน้ำปานะแก่ผู้เข้าอบรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒.งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถบัสจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน ๓ รูป เดินทางไปอบรม ๑๒ ครั้งตลอด ๓ เดือนในช่วงเข้าพรรษา เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่ารถบัสไป-กลับ จากเชียงใหม่-กรุงเทพ รูปละ ๑,๒๐๐ บาท 
-สามารถทำบุญค่าถวายภัตตาหารในขณะเดินทางไปอบรม รูปละ ๓๐๐ บาท
-สามารถทำบุญอุปถัมภ์ต่อรูป รูปละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง
รวมงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

_โยมทุกท่านสามารถร่วมบุญกับโครงการนี้ โดยการ.....

๑.โอนเงินเข้าบัญชี วัดศรีโสดา (เงินบริจาคทั่วไป) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5491021180
หรือ
๒.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 094-012-7234(สำนักงานวัดฯ), 095-814-2215 (ปัญญาสิริภิกขุ), 080-129-1791 (พระสว่างแสง) , ID Line : watsrisoda

หมายเหตุ เมื่อท่านได้โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว ขอความกรุณาส่งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดการโอนให้ทางวัดด้วย เพื่อที่จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและประกาศรายนามผู้ร่วมบุญผ่านทางเฟสหรือไลน์ของทางวัดต่อไป

เขียนโดย: ปัญญาสิริภิกขุ | 14 กรกฎาคม 2560 18:09:46
 
 
 
 
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ จองโต๊ะจีน 098 508 4883
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนคนรุ่นใหม่ โต๊ะจีนนครปฐม
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา นครปฐม โต๊ะจีนรุ่นใหม่ อาหารอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน บริการโต๊ะจีนทุกงานเลี้ยงทั่วประเทศ ...
Latex Siam จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา 100%
เลเท็กสยาม โรงงานผลิตและจำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติ 100 % โดย บริษัท ไทยรุ่งพาราเพียว สิ...
โรงงานน้ำดื่มเพียวริ รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
โรงงานน้ำดื่ม Pureri Water รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของลูกค้า น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน GMP รับผลิต...
ไทยวอเตอรี่ โรงงานรับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม OEM
ThaiWatery ไทยวอเตอรี่ โรงงานน้ำดื่มสะอาด มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์สำหรับโรงแรม โรงพยาบา...
พุทธบ้านบ้าน
พุทธบ้านบ้าน ความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย โดยชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง...
ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย Buddism Database of Thailand
ศูนย์รวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยที่สุด โดยชาวพุทธ เพื่อชาวพุทธ วัดทั่วประเทศใช้งานฟรี เผยแพร่ข้อมูลวัด ประชาสัมพั...
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2561 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ