ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
คนไม่สันโดษด้วยภริยาของตน ประทุษร้ายในภริยาของคนอื่น เหมือนประทุษร้ายในหญิงแพศยา ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
…..เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุน. “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รุ่นที่ ๑ ถวายความดีแด่พระมหาราชา” (..ทำบุญกับโครงการดีๆ...ชีวิตจะดี..มีความเจริญก้าวหน้า!!!!!..)

 

..........ตั้งเป้าครั้งแรก!!!! รับสมัครเพียง ๓๐ รูปเท่านั้น !..... แต่หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้ว มีสามเณรผู้มีปฏิปทางดงามทั้งมีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะสนองงานให้กับพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๓ รูป ได้สมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง” ซึ่งโครงการนี้จะการดำเนินการฝึกอบรมตลอดช่วงพรรษานี้และจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดวิธีการบรรยายธรรมะ, หลักการเตรียมตัวในการเทศน์ที่ถูกต้อง, การพูดในโอกาสต่างๆ, เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเทศนาธรรม
....หากโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์ทุนสนับสนุน นั่นก็หมายความว่า พรรษานี้ พวกเราชาวพุทธจะได้พระเณรนักเทศน์ที่จะเป็นเสาหลักให้พระศาสนาถึง ๕๓ รูป!!!!!!!
.....ดังนั้น จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการอันเป็นประโยชน์นี้และขอบอกบุญไปยังศรัทธาสาธุชน ผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระ!!!... “สร้างพระที่พูดธรรมะได้” ผู้ทำบุญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตาม...ท่าน..ได้ชื่อว่าเปรียบเสมือน “มารดาบิดา” ผู้ให้กำเนิดพระเณรนักเทศน์ไว้ในพระพุทธศาสนา!!!!!!!!!!!!!!!

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการฯ
.....โครงการนี้ได้แบ่งกระบวนการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม 
กลุ่มแรก ใช้สถานที่อบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
กลุ่มที่สอง จำนวน ๓ รูป ทางวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ส่งท่านไปอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ กรุงเทพมหานคร (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)
.....งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้ 
๑.งบประมาณที่ใช้จ่ายอบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่าตอบแทนพระวิทยากร ( ๒,๐๐๐ x ๓ ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าเอกสารและหนังสือประกอบการอบรมโครงการฯ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าถวายน้ำปานะแก่ผู้เข้าอบรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒.งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถบัสจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน ๓ รูป เดินทางไปอบรม ๑๒ ครั้งตลอด ๓ เดือนในช่วงเข้าพรรษา เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่ารถบัสไป-กลับ จากเชียงใหม่-กรุงเทพ รูปละ ๑,๒๐๐ บาท 
-สามารถทำบุญค่าถวายภัตตาหารในขณะเดินทางไปอบรม รูปละ ๓๐๐ บาท
-สามารถทำบุญอุปถัมภ์ต่อรูป รูปละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง
รวมงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

_โยมทุกท่านสามารถร่วมบุญกับโครงการนี้ โดยการ.....

๑.โอนเงินเข้าบัญชี วัดศรีโสดา (เงินบริจาคทั่วไป) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5491021180
หรือ
๒.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 094-012-7234(สำนักงานวัดฯ), 095-814-2215 (ปัญญาสิริภิกขุ), 080-129-1791 (พระสว่างแสง) , ID Line : watsrisoda

หมายเหตุ เมื่อท่านได้โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว ขอความกรุณาส่งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดการโอนให้ทางวัดด้วย เพื่อที่จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและประกาศรายนามผู้ร่วมบุญผ่านทางเฟสหรือไลน์ของทางวัดต่อไป

เขียนโดย: ปัญญาสิริภิกขุ | 14 กรกฎาคม 2560 18:09:46
 
 
 
 
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ จองโต๊ะจีน 098 508 4883
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
เอ.พี.พี.การบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
Ghosana โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย
โฆษณาออนไลน์ราคาถูก ลงโฆษณา Goolgle โฆษณาเฟสบุ๊ค โฆษณาไลน์ โฆษณาทวิตเตอร์ ...
APP Accounting รับทำบัญชีราคาถูก
เอ.พี.พี. การบัญชี มาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส รับทำบัญชี จดเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่ว กทม.ปริม...
Thai App Center
ThaiApp Center แนะนำแอปมือถือประเทศไทย แอปเกมส์ แอบยอดนิยม...
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด...
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู