สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ กฐินสามัคคี วัดศรีทวี (๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕)

กฐินสามัคคี วัดศรีทวี (๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕)

watsritawee - 13 กันยายน 2565 00:30:23 อ่าน 287
กฐินสามัคคี วัดศรีทวี (๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕)

ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๒

 

ด้วยพุทธานุญาต ให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตั้งแต่ ๕ รูป ครบ ขึ้น ๓ เดือน ในอาวาส นั้น ๆ ให้รับกฐินได้  คณะผู้มีจิตศรัทธาได้จัดผ้ากฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีทวี ในเทศกาลนี้พุทธศาสนิกชนและองค์กรต่าง ๆ จึงพร้อมใจกันถวายผ้ากฐิน ครั้งนี้

 

ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จและความสมหวังในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ

 

กำหนดการ
วันสมโภชองค์กฐิน
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ บ้านอธิ-จงกล
เลขที่ ๑๖๐/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสร็จพิธี

 

วันทอดกฐิน
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. เคลื่อนองค์กฐินออกจากบ้านอธิ-จงกล
เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์กฐินถึงวัดศรีทวี ตำบลท่าวัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร
ผู้ประกอบพิธีร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน
เสร็จพิธี

 

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูภาวนาอินทวงศ์, ดร.
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 

ประธานถวายกฐิน
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล

 

ประธานอุปถัมภ์กฐิน
คุณอธิ คุณจงกล และครอบครัวชินอมรสิริ
บริษัท เตียวฮะเฮง ๑๙๙๙ จำกัด
และบริษัท ไตรภาคย์พาณิช จำกัด

 

รองประธานกฐิน
คุณธนะโรจน์ คุณวราทิพย์ นพวัฒนะโรจน์ และครอบครัว
บริษัท บ้านน้ำตาลรุ่งนิรันดร์ จำกัด
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

คุณนันท์ภัส นพวัฒนะโรจน์ และ คุณนิวัฒน์ เขียวชอุ่ม
บริษัท บ้านน้ำตาลรุ่งนิรันดร์ จำกัด
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

คุณกษิเดช คุณดนิตา  ธนาวัชรกรณ์ และครอบครัว
หจก. ณ รุ่งนิรันดร์
จังหวัดอุดรธานี

 

คุณพรเทพ คุณศิริพร  พงศ์พลไพรวัน และครอบครัว
บริษัท นครสวรรค์ ย่ง ยู่ เส็ง จำกัด
จังหวัดนครสวรรค์

 

คุณปิญชา  พุฒจันทรวงศ์  คุณอังคณา  ปิยะธรรมวุฒิกุล
และครอบครัว
จังหวัดจันทบุรี

 

คณะกรรมการ
คุณธนญา  เตชะอมรภัทร์
จ่าเอกปุณภัทร  ธนาวัชรกรณ์
คุณนงนุช  สังวร
คุณพูนทรัพย์  พูนทรัพย์โสภณ
คุณกันยา  บวรไกรเลิศ
คุณวิศรุจน์  ดอกดวง
คุณวนิดา  ขนอม
คุณนพภรณ์  ชนะการ
คุณสธนธร  ธีร์ขุนทอง
คุณพชร  ชินอมรสิริ
คุณปุณภณ  ชินอมรสิริ
คุณมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณอรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณภูวดล  ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณกิตติพงษ์  ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณมณี  ฝั่งชลจิตร
คุณเสาวลักษณ์  อรรถสินธิ์
คุณนพสิทธิ์  อิทธิอัครพงษ์

 

คณะกรรมการกฐิน สาย วัดศรีทวี
คุณอดุลย์  เกษรสิทธิ์  และครอบครัว  อดีตนายอำเภอสิชล
คุณแม่จงกล  สุวรรณบริบาล และครอบครัว ห้างทองแสงสุวรรณ
คุณสุเทพ  บุญสัมพันธ์กิจ และครอบครัว ห้างทองบูรพา
นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณวิไลภรณ์  ไชยพานิช และครอบครัว
คุณอรุณชัย-จันทนี  ไชยพานิช และครอบครัว
คุณแม่สุวิน  นกแก้ว และครอบครัว
คุณโสมนัส-อมรรัตน์ ตัณฑนันท์ และครอบครัว
คุณกระแสร์  มุสิกวงศ์ และครอบครัว
คุณกระสินธุ์  การุญ และครอบครัว
คุณณัฐสุด ตรีสัตยพันธ์ และครอบครัว
คุณณัฐวุฒิ  แย้มอิ่ม และครอบครัว
คุณศิริพร  พิมลวงศ์ และครอบครัว
คุณอมร  เมืองโต และครอบครัว
คุณเกษร  แซ่ภู่ และครอบครัว
ร้อยตำรวจตรีหญิงอาภรณ์  สิทธิสงวน และครอบครัว
คุณสงบ  พงษ์ขจร และครอบครัว
คุณจิตต์-เสริมศักดิ์  เพ็ญทอง และครอบครัว
อาจารย์บัณฑิต  สุทธมุสิก และครอบครัว
คุณสมจิตร-เตี้ยน  ภูมิศรี และครอบครัว
ร้านเสริมสวยสุ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
คณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี
คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีทวี
ชุมชนท่ามอญ

 

หากชื่อ-สกุล ท่านผิดพลาด
ทางคณะกรรมการผู้จัดทำ
ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

หัวข้อประกาศล่าสุด

กรุงเทพวอเตอร์
รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน
สั่งผลิตน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 092 664 1440