สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ นิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี

นิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี

watsritawee - 6 ธันวาคม 2564 22:53:05 อ่าน 316
นิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ การพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ได้ทุกวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

1
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 ตุลาคม 2565 11:04:51
2
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 ตุลาคม 2565 23:57:12
3
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 3 ตุลาคม 2565 22:48:12
4
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 3 ตุลาคม 2565 04:33:47
5
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2565 13:47:19
6
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันส่งตายาย พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2565 02:20:07
7
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญวันส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2565 02:19:40
8
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญยกหมรับ เตรียมส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2565 02:19:11
9
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 ตุลาคม 2565 03:38:43
10
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลภาพถ่าย ๙ วัน ของผู้บวชเนกขัมมะนารี ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 ตุลาคม 2565 03:37:05
11
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 ตุลาคม 2565 03:36:25
12
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 30 กันยายน 2565 02:12:53
13
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเที่ยง พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 30 กันยายน 2565 02:12:24
14
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า คณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานในห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 30 กันยายน 2565 02:11:57
15
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 18 กันยายน 2565 23:55:39
16
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำกิจกรรมวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 18 กันยายน 2565 23:55:16
17
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 กันยายน 2565 05:19:07
18
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 15 กันยายน 2565 00:55:10
19
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 13 กันยายน 2565 00:27:46
20
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กันยายน 2565 00:07:53
21
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าลานจอดรถข้างศาลารู้คุณธรรม วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 11 กันยายน 2565 23:58:15
22
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ งานทำบุญรับตายาย ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 11 กันยายน 2565 23:56:43
23
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 10 กันยายน 2565 23:38:08
24
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 8 กันยายน 2565 00:02:39
25
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 6 กันยายน 2565 01:11:31
26
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 กันยายน 2565 21:33:02
27
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี ให้การอบรมธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนพุทธกิจ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 กันยายน 2565 01:23:26
28
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 กันยายน 2565 01:22:51
29
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธ เดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 กันยายน 2565 01:22:16
30
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 28 สิงหาคม 2565 22:16:34
31
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายและเกลี่ยทรายเติมสวนพุทธธรรม วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 26 สิงหาคม 2565 22:52:54
32
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 26 สิงหาคม 2565 22:52:30
33
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 25 สิงหาคม 2565 23:10:31
34
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 25 สิงหาคม 2565 01:50:54
35
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:14:40
36
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:13:46
37
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:13:19
38
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความก้าวหน้างานปรับปรุงถนนรอบศาลารู้คุณธรรม วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:12:59
39
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:12:06
40
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:11:42
41
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบรรพชาอุปสมบทพระใหม่ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:11:24
42
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดลานวัดบริเวณสวนภัทรกิจ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:10:58
43
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:09:35
44
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:09:14
45
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี ให้การอบรมธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องในกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:08:43
46
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:08:17
47
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:07:55
48
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 สิงหาคม 2565 23:07:23
49
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 สิงหาคม 2565 01:18:49
50
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 สิงหาคม 2565 01:18:13
51
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 สิงหาคม 2565 01:17:34
52
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 สิงหาคม 2565 01:16:33
53
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดศรีทวีดำเนินการปรับปรุงถนนรอบศาลารู้คุณธรรม

โดย: watsritawee - 21 สิงหาคม 2565 01:16:05
54
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 สิงหาคม 2565 12:25:15
55
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 สิงหาคม 2565 12:24:50
56
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 สิงหาคม 2565 12:24:23
57
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 สิงหาคม 2565 12:23:57
58
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พุทธศาสนิกชนถวายทรายถมหลุมบนถนนภายในวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 สิงหาคม 2565 12:23:34
59
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 สิงหาคม 2565 02:28:10
60
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 สิงหาคม 2565 02:27:17
61
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 สิงหาคม 2565 02:24:29
62
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 สิงหาคม 2565 02:23:55
63
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 สิงหาคม 2565 02:23:30
64
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า อาจารย์อมร เมืองโต ถวายพระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก ๙ นิ้ว และพระเครื่อง จำนวน ๒ ถุง ให้วัดศรีทวี ณ อาคารสำนักงานและกุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีทวี ต่อจากนั้น คณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ อาคารโรงฉันวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 สิงหาคม 2565 10:35:02
65
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 สิงหาคม 2565 10:34:03
66
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 1 สิงหาคม 2565 10:33:30
67
ความคิดเห็น

วันพฤหับสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเข้าพรรษา หลังทำวัตรค่ำ พระภิกษุและสามเณรปวารณาตัวจำพรรษา ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:30:02
68
ความคิดเห็น

วันพฤหับสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเข้าพรรษา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา สวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:29:42
69
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันอาสาฬหบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญ แล้วเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:29:12
70
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำและปฏิบัติธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:27:53
71
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเย็น ผู้สมัครปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา กลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมพิธีบวชเนกขัมมะ ณ สำนักงานและกุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:27:28
72
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:53:34
73
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:53:03
74
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดศรีทวีดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในบริเวณวัด

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:52:25
75
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บวชเนกขัมมะและอุบาสิกา ร่วมกันทำความสะอาดรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:51:50
76
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:51:13
77
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:50:23
78
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนเดือนพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 กรกฎาคม 2565 23:40:16
79
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมช่วงเช้าภายในวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 8 กรกฎาคม 2565 00:43:48
80
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 8 กรกฎาคม 2565 00:43:16
81
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 8 กรกฎาคม 2565 00:42:39
82
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 22 มิถุนายน 2565 22:45:20
83
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 19 มิถุนายน 2565 22:03:51
84
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงค่ำ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2565 18:00:18
85
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงค่ำ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2565 17:59:55
86
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงบ่าย พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2565 17:59:24
87
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงเช้า พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2565 17:58:57
88
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 6 มิถุนายน 2565 00:43:13
89
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนในเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 5 มิถุนายน 2565 12:33:49
90
ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 4 มิถุนายน 2565 00:09:55
91
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 31 พฤษภาคม 2565 23:16:46
92
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา ฟังธรรมและถวายสังฆทาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 31 พฤษภาคม 2565 00:11:05
93
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 29 พฤษภาคม 2565 23:05:42
94
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันอัฏฐมีบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญ แล้วเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 24 พฤษภาคม 2565 20:45:02
95
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 22 พฤษภาคม 2565 21:56:16
96
ความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 19 พฤษภาคม 2565 22:37:52
97
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันวิสาขบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมงานภาคกลางคืน ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 พฤษภาคม 2565 02:29:06
98
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันวิสาขบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมงานภาคกลางวัน ณ วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 17 พฤษภาคม 2565 02:27:59
99
ความคิดเห็น

วันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนิทรรศการแสดงภาพโปสเตอร์ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา” ณ สวนพุทธธรรม วัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 12 พฤษภาคม 2565 21:39:41
100
ความคิดเห็น

ในวันธรรมดา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี (ภาพบน) วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพล่าง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 12 พฤษภาคม 2565 21:39:08
101
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 9 พฤษภาคม 2565 00:26:14
102
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 30 เมษายน 2565 22:53:46
103
ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 27 เมษายน 2565 00:14:58
104
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ก่อนงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้

โดย: watsritawee - 25 เมษายน 2565 21:38:36
105
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม

โดย: watsritawee - 24 เมษายน 2565 23:23:54
106
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันพัฒนาวัดเตรียมจัดงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ที่จะถึงนี้

โดย: watsritawee - 21 เมษายน 2565 03:30:28
107
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม

โดย: watsritawee - 16 เมษายน 2565 22:36:54
108
ความคิดเห็น

วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันสงกรานต์ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม

โดย: watsritawee - 14 เมษายน 2565 00:07:21
109
ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม

โดย: watsritawee - 10 เมษายน 2565 21:32:22
110
ความคิดเห็น

๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ช่วงเช้า : งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระพุทธิสารเมธี ณ อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) ช่วงบ่าย : คณะพระภิกษุ สามเณร เนกขัมมนารี อุบาสก อุบาสิกา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ ร่วมกันถวายแจกันดอกไม้ และรับฟังโอวาทธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระพุทธิสารเมธี ณ กุฏิเจ้าอาวาสและสำนักงานวัดศรีทวี

โดย: watsritawee - 10 มีนาคม 2565 23:03:03
111
ความคิดเห็น

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ประดับดอกไม้หน้าพระประธานในศาลาการเปรียญและจัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารสำหรับงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระพุทธิสารเมธี วันพรุ่งนี้

โดย: watsritawee - 10 มีนาคม 2565 23:02:17
112
ความคิดเห็น

ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับเงินทำบุญจำนวน ๒๐๐,๖๔๔ บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ สาธุ

โดย: watsritawee - 27 กุมภาพันธ์ 2565 15:08:25
113
ความคิดเห็น

ตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 7 กุมภาพันธ์ 2565 16:02:12
114
ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันพระ อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุและสามเณร ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม มีการถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

โดย: watsritawee - 17 มกราคม 2565 14:00:03
115
ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นวันพระ อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุและสามเณร ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม มีการถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

โดย: watsritawee - 20 ธันวาคม 2564 21:52:59

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440