สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

- 18 สิงหาคม 2563 18:35:56 อ่าน 418
งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

 

แชร์:

ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

1
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 12 กรกฎาคม 2565 22:49:05
2
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 8 กรกฎาคม 2565 00:46:03
3
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 24 พฤษภาคม 2565 20:41:56
4
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 22 พฤษภาคม 2565 15:32:52
5
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 พฤษภาคม 2565 20:34:44
6
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 20 พฤษภาคม 2565 20:47:54
7
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 19 พฤษภาคม 2565 22:40:36
8
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 16 พฤษภาคม 2565 22:19:38
9
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 5 พฤษภาคม 2565 21:29:13
10
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 5 พฤษภาคม 2565 21:26:47
11
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 3 พฤษภาคม 2565 23:28:00
12
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 30 เมษายน 2565 01:38:59
13
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 28 เมษายน 2565 21:38:05
14
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 27 เมษายน 2565 00:17:08
15
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 25 เมษายน 2565 21:34:42
16
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 24 เมษายน 2565 23:31:04
17
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 เมษายน 2565 03:28:07
18
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 19 เมษายน 2565 00:46:00
19
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 18 เมษายน 2565 02:00:24
20
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 16 เมษายน 2565 22:41:25
21
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 14 เมษายน 2565 00:02:06
22
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 11 เมษายน 2565 00:06:14
23
ความคิดเห็น

วัดศรีทวีกำลังดำเนินการติดตั้งฐานบัวรอบข้างศาลาการเปรียญ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 10 เมษายน 2565 21:29:19
24
ความคิดเห็น

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 7 มีนาคม 2565 22:33:18
25
ความคิดเห็น

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 6 ตุลาคม 2564 15:49:37
26
ความคิดเห็น

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 สิงหาคม 2564 01:07:15
27
ความคิดเห็น

ติดตั้งราวบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 12 สิงหาคม 2564 22:28:53
28
ความคิดเห็น

เริ่มงานตกแต่งขอบประตู

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2564 20:14:31
29
ความคิดเห็น

เช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วัดศรีทวีขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้สมทบทุนปูพื้นศาลาการเปรียญจนแล้วเสร็จ

ขอนำเสนอภาพพื้นศาลา “พระครูเหมเจติยานุรักษ์” วัดศรีทวี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 30 เมษายน 2564 06:05:53
30
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 26 เมษายน 2564 17:11:57
31
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 เมษายน 2564 01:32:10
32
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 17 เมษายน 2564 11:50:28
33
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 2 เมษายน 2564 20:45:49
34
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : กำลังปูพื้นรอบนอก และ ตกแต่งเสากับผิวผนังบางส่วน

โดย: watsritawee - 30 มีนาคม 2564 22:52:09
35
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 27 มีนาคม 2564 12:11:31
36
ความคิดเห็น

สวน ภัทรธรรม ณ วัดศรีทวี เป็นสวนเพื่อสุขภาพ ขณะนี้กำลังดำเนินการ ทาสีเสา ปรับพื้นที่ และ วางระบบทางเท้า

โดย: watsritawee - 27 มีนาคม 2564 12:11:09
37
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 20 มีนาคม 2564 21:56:41
38
ความคิดเห็น

ขณะนี้เป็นเช้าของวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายงานการปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

คุณโยมป้าอาภรณ์ (รตต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน) ได้ถวายเงิน ปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นภายในศาลาปูเสร็จเรียบร้อย ยังตกแต่ง จะสวยสมบูรณ์

ตอนนี้กำลังปูพื้นภายนอกศาลา แต่ยังเปิดให้ศรัทธาญาติโยมบริจาคเพื่อสมทบทุนปูภายนอก :
– บริจาคเป็นตารางเมตร ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
– บริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อบริจาคได้ที่วัดศรีทวี หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑๑๔๑๕๐๙๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 17 มีนาคม 2564 20:33:12
39
ความคิดเห็น

วัดศรีทวีเริ่มปูพื้นรอบนอกศาลาการเปรียญในวันนี้

โดย: watsritawee - 14 มีนาคม 2564 12:13:04
40
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 5 มีนาคม 2564 13:04:29
41
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 3 มีนาคม 2564 23:17:10
42
ความคิดเห็น

ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน บริจาคเป็นทุนปูพื้นศาลาการเปรียญ ณ วัดศรีทวี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ขออุโมทนาบุญ

 

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 12 กุมภาพันธ์ 2564 18:27:00

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440