สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

- 18 สิงหาคม 2563 18:26:35 อ่าน 421
กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือคิวอาร์โค้ด

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

1
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 7 สิงหาคม 2565 09:48:01
2
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 30 กรกฎาคม 2565 11:15:27
3
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 30 กรกฎาคม 2565 11:14:56
4
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 30 กรกฎาคม 2565 11:14:18
5
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 30 กรกฎาคม 2565 11:13:55
6
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:45:29
7
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:23:47
8
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 กรกฎาคม 2565 14:22:37
9
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 6 กรกฎาคม 2565 11:12:53
10
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 6 กรกฎาคม 2565 10:04:46
11
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 22 มิถุนายน 2565 22:46:57
12
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 18 มิถุนายน 2565 09:53:41
13
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 4 มิถุนายน 2565 00:11:24
14
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 2 มิถุนายน 2565 22:05:48
15
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 31 พฤษภาคม 2565 23:20:22
16
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 31 พฤษภาคม 2565 00:20:22
17
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 29 พฤษภาคม 2565 23:08:29
18
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 24 พฤษภาคม 2565 20:43:57
19
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 22 พฤษภาคม 2565 21:58:14
20
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 19 พฤษภาคม 2565 22:39:07
21
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 16 พฤษภาคม 2565 22:17:23
22
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 12 พฤษภาคม 2565 21:41:06
23
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 9 พฤษภาคม 2565 00:27:50
24
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 เมษายน 2565 03:26:49
25
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 16 เมษายน 2565 22:39:05
26
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 14 เมษายน 2565 00:04:24
27
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 21 มีนาคม 2565 12:30:56
28
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 10 มีนาคม 2565 23:14:15
29
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 7 มีนาคม 2565 22:36:22
30
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 11 มกราคม 2565 22:20:41
31
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 30 ธันวาคม 2564 22:19:21
32
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 28 ธันวาคม 2564 23:05:10
33
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 24 ธันวาคม 2564 19:35:29
34
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 ธันวาคม 2564 10:25:39
35
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 20 ธันวาคม 2564 21:17:38
36
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 16 ธันวาคม 2564 22:25:01
37
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 16 ธันวาคม 2564 10:03:56
38
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 14 ธันวาคม 2564 20:10:32
39
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 11 ธันวาคม 2564 21:13:15
40
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 10 ธันวาคม 2564 21:02:02
41
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 1 ธันวาคม 2564 20:25:57
42
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 30 พฤศจิกายน 2564 21:55:41
43
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 พฤศจิกายน 2564 23:54:13
44
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 20 พฤศจิกายน 2564 23:08:02
45
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 พฤศจิกายน 2564 21:17:32
46
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 27 ตุลาคม 2564 22:52:02
47
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 ตุลาคม 2564 23:32:23
48
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 17 ตุลาคม 2564 10:21:44
49
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 6 ตุลาคม 2564 15:41:36
50
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2564 10:54:18
51
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 25 กันยายน 2564 22:31:59
52
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 9 กันยายน 2564 21:27:13
53
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 27 สิงหาคม 2564 22:50:41
54
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 สิงหาคม 2564 22:08:17
55
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 22 สิงหาคม 2564 13:20:34
56
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 สิงหาคม 2564 01:09:30
57
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 8 สิงหาคม 2564 22:48:50
58
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 4 สิงหาคม 2564 23:26:58
59
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 29 กรกฎาคม 2564 08:58:21
60
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 17 เมษายน 2564 11:49:52
61
ความคิดเห็น

คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 30 มีนาคม 2564 02:29:59
62
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 8 มีนาคม 2564 13:25:54
63
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3332796163446645

โดย: watsritawee - 22 สิงหาคม 2563 10:55:53
64
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3324369974289264

โดย: watsritawee - 19 สิงหาคม 2563 18:07:32

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440