สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

- 18 สิงหาคม 2563 18:26:35 อ่าน 326
กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือคิวอาร์โค้ด

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

1
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย: watsritawee - 11 มกราคม 2565 22:20:41
2
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 30 ธันวาคม 2564 22:19:21
3
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 28 ธันวาคม 2564 23:05:10
4
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 24 ธันวาคม 2564 19:35:29
5
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 ธันวาคม 2564 10:25:39
6
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 20 ธันวาคม 2564 21:17:38
7
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 16 ธันวาคม 2564 22:25:01
8
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 16 ธันวาคม 2564 10:03:56
9
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 14 ธันวาคม 2564 20:10:32
10
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 11 ธันวาคม 2564 21:13:15
11
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 10 ธันวาคม 2564 21:02:02
12
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 1 ธันวาคม 2564 20:25:57
13
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 30 พฤศจิกายน 2564 21:55:41
14
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 พฤศจิกายน 2564 23:54:13
15
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 20 พฤศจิกายน 2564 23:08:02
16
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 พฤศจิกายน 2564 21:17:32
17
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 27 ตุลาคม 2564 22:52:02
18
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 ตุลาคม 2564 23:32:23
19
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 17 ตุลาคม 2564 10:21:44
20
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 6 ตุลาคม 2564 15:41:36
21
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 2 ตุลาคม 2564 10:54:18
22
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 25 กันยายน 2564 22:31:59
23
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 9 กันยายน 2564 21:27:13
24
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 27 สิงหาคม 2564 22:50:41
25
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 23 สิงหาคม 2564 22:08:17
26
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 22 สิงหาคม 2564 13:20:34
27
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 19 สิงหาคม 2564 01:09:30
28
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 8 สิงหาคม 2564 22:48:50
29
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 4 สิงหาคม 2564 23:26:58
30
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 29 กรกฎาคม 2564 08:58:21
31
ความคิดเห็น

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย: watsritawee - 17 เมษายน 2564 11:49:52
32
ความคิดเห็น

คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 30 มีนาคม 2564 02:29:59
33
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 8 มีนาคม 2564 13:25:54
34
ความคิดเห็น

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3332796163446645

โดย: watsritawee - 22 สิงหาคม 2563 10:55:53
35
ความคิดเห็น

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3324369974289264

โดย: watsritawee - 19 สิงหาคม 2563 18:07:32

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440