สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ เชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

เชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

พระวิมล - 13 มิถุนายน 2563 18:40:54 อ่าน 66
เชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

      เนื่องจาก ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต)  ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว และได้ผุพังไปตามกาลเวลา คงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
     ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต) และคณะศรัทธามีแนวความคิดว่าจะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จน 5,000 ปี และทางที่พักสงฆ์จะเริ่มก่อสร้างรากฐานเจดีย์ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นี้ แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
      จึงขอเรียนเชิญ และบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ  ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดย 

- เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบซื้อเหล็กงานโครงสร้าง  กองทุนละ 99 บาท 

 - เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบซื้อ ปูน หิน ทราย / ค่ามือช่าง กองทุนละ  299 บาท 

 - เป็นเจ้าภาพ ปูน ครึ่งคิวละ  999 บาท
    ?    เป็นเจ้าภาพปูน 1คิว 1,999 บาท
   - หรือจะสมทบทุนตามจิตศรัทธา

     ญาติโยมที่ร่วมบุญตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไปที่พักสงฆ์จะสลักชื่อของท่านพร้อมด้วยทำยันต์หนุนดวงให้ท่าน บรรจุในเจดีย์ ( ยันต์ที่ทำใช้หินอ่อนลงยันต์และสลักชื่อผู้รวมบุญเพื่อหนุนดวงและเสริมบารมีของผู้ทำบุญเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง)
        หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะร่วมสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ขอให้ติดต่อมาได้ที่ พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007 หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594 
( หรือท่านสามารถทำบุญโดยเป็นสะพานบุญโดยบอกบุญต่อหรือแชร์บุญต่อไปก็ได้ )

แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440